Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

 

6   съвета за разгръщане на корпоративни портали

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

 

КОРПОРАТИВНИ ПОРТАЛИ

 

СТРУКТУРА  НА КОРПОРАТИВЕН ПОРТАЛ

 

6   съвета за разгръщане на корпоративни портали 

Съветите са разработени от Gartner Group  и могат да се сведат до следното:

 

Съвет № 1: Разбиране задачите на бизнеса

Предприятията следва да се убедят, че целите и задачите на техния бизнес са разбрани правилно.

 

Корпоративния портал не е технология, която трябва да осигурява конкретна бизнес задача.

 

Корпоративните портали  трябва да поддържат бизнес инициативи и едва след това инициативи в областта на ИТ.

 

Поддръжката и използването на портала трябва да  бъде обезпечена на всички нива на предприятието, включително и съвета на директорите.

 

Съвет № 2: Приемане на изискванията без излишен анализ

Отделите по информационни технологии трябва да разбират изискванията на предприятието, без да се впускат в прекалено дълбоки анализи.

 

ИТ-отделите трябва да изполват технологични и промишлени обзори и рецензии, имащи отношения към порталите и техните доставчици. Добре е да ползват услуги на изследователски компании в областта на ИТ, например Gartner Group, с цел съставяне на списък на предпочитани продукти и доставчици.

 

Съвет № 3: Внимание към ажиотажа, създаван от доставчиците

Предприята не следва да се поддават на ажиотажа, соъздаван от доставчиците.

 

Порталите е втората по популярност тема на обсъждане в сферата та ИТ, непосредствено след електронния бизнес.

 

В случая трябва да се има предвид, факта че терминът портал се явява много спорен.

 

Всяко предприятие може да има свое собствено мнение за това какво предствалява портала. В случая при избор на доставчик, би било съобразно да се имат предвид основните характеристики, разработени от Gartner Group,  за оценка  на корпоративните портали:

  • надеждно търсене по всички структурирани и неструктурирани репозитарии;

  • поддръжка на таксономия;

  • управление на информационното запълване и неговото обединяване;

  • персонализация;

  • интеграция и разработка на приложения.


Съвет № 4: Стремеж към получаване на професионална помощ

При разработка на корпоративен портал, следва  да се потърси помощ от професионалисти.

 

Концепцията  и технологията на корпоративните портали се развиват с много бързи темпове (Web 2.0, облачен компютинг),  което налага ИТ-отделите да потърсат професионален опит и услуги.

 

ИТ-отделите трябва да бъдат уверени, че техните сътрудници могат да поемат поддръжката на портала, както и бъдещи разработки и разгръщане или да се търсят външни ресурси във вид на аутсорсинг.

 

Съвет № 5: Провеждане на разработката и разгръщането в постъпков режим

Предприятията трябва да извършват разработката и разгръщането на портала в постъпков режим. Стратегия с едновременно изпълнение на всички функции на портала е обрачена на провал.

 

Най-добър вариант за реализация на портала е:

  • Събиране на изисквания;

  • Подготовка на пилотен проект ( в рамките на шест седмици);

  • Изпитания на извършените работи;

  • Добавяне на нова функционалност.

 

Не е задължително, даже е вредно запускане на портала за цялото предприятие едновременно. И тук е необходимо да се спазва постъпков(поделение след поделени) режим.

 

Разработката на портала не трябва да се приключва. Порталът трябва да се развива заедно с бизнеса.

 

Съвет № 6: Не трява да се умаловажават усилията или разходите по разгръщане на портала.

Предприятита не следва да умаловажават усилията по създаване на корпоративен портал. Някои доставчици предлагат евтини и бързи решения, което може да причини много затруднения впоследствие. Всъщност създавнето на корпоративен портал е продължителна и скъпа работа, която изисква планиране, съответен бюджет и много знания от страна на сътрудниците.