CRM

©Христо Тужаров, 2008

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ 

 

Маркетингови стретегии

Маркетингови стретегии

 

Традиционна маркетингова стратегия (4P)

Ориентирана е към увеличаване дела на продукта в пазарната маса. Нарича се “4P”, като включва четири елемента, названията на които в английския език започват с буквата Р. Реализира веригата:  product (продукт) à price (цена) à place (дистрибуция) à promotion (стимулиране на продажбите) 

 

Продукт

Продуктите и цял ред услуги, които организацията предлага на пазара. Включва: асортимент на продуктите, качество, дизайн, свойства, търговска марка, опаковка, обслужване, гаранции и т.н.

 

Цена

Сумата, която трябва да заплатят потребителите, за да получат продукта. Включва: цени на едро, отстъпки, срок на плащане, условия на кредит, дистрибутори и търговци на дребно, цени на конкурентите и т.н.

 

Дистрибуция

Методи на разпространение и действия на организацията, които правят продуктите достъпни за потребителите от целевия пазар. Включва: канали на разпределение, обхват на пазара, разположение на търговските точки, територии на продажби, складова система, транспортиране и т.н.

 

Стимулиране на продажбите

Действия, с помощта на които организацията информира, убеждава и напомня, т.е. разпространява сведения за продуктите си и убеждава целевите потребители да ги купуват. Включва: разгласа, реклама, персонални продажби, стимулиране на продажбите, връзки с обществеността и т.н.

 

Маркетингова стратегия насочена към потребителите (4C)

4С  стратегията се явява по своята същност 4Р, но от гледна точка на потребителя.

 

Тя реализира веригата: customer needs and wants (нужди и потребности) à convenience (удобство) à cost to the customer (разходи на купувача) à communication (обмен на информация)