Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

ERP СЪЩНОСТ

 

ERP МОДЕЛ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ERP

 

ПРИМЕРНИ ФУНКЦИИ НА ERP СИСТЕМА 

 

 

 

 

Фордизъм

Възниква в началото на 1920 г., когато бива създаден конвейера и става основа за управление на производството.

 

      Характерни особености:

  • Представлява тип на производствена организация, в която доминират крупномащабните технологии. Те позволяват да се обезпечи масово производство на еднотипна продукция.

  • Производството е базирано на  стандартизация и алгоритмизация действията на работника.

  • Управлението се свежда до рационализация на трудовите движения.

  • Начинът на производство е «прозрачен» и не изисква сложни системи за управление.

  • Печалбата се формира от големите обеми.

  • Остава ефективен до тогава докато пазарът се характеризира със стабилни, изравнени и унифицирани потребности на потребителите (до средата на  XX век – доминира масовото потребление).

Тойотизъм

            Предпоставки

От средата на 50-те години пазарите стават наситени, като масовото потребление отстъпва място на индивидуалното. Този тип пазари изисква производство, предназначено за удовлетворяване на хетерогенни и бързо променящи се потребителски изисквания.

            Същност

       Основен принцип – гъвкаво производство и ръстеж на база разнообразие. 

 

     Цел на гъвкавото производство – излизане на пазара с малки и средни серии уникални продукти, разчетени за индивидуални потребители, в съответствие с търсенето, не с прогнозите.

 

     Характеристики 

  • Съкращаване цикъла на производство;

  • Минимизиране на складовите запаси и излишъците от готова продукция