Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010

 

КОНТРОЛ ЗА ИМПОРТ НА ПРОГРАМИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Консултации]

КОНТРОЛ ЗА ИМПОРТ НА ПРОГРАМИ

 

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСИ

 

ПРОАКТИВНА АНТИВИРУСНА

ЗАЩИТА

 

МЕТОДИ ЗА ПРОАКТИВНА ЗАЩИТА

 

АНТИВИРУС безплатен софтуер

 

КОНТРОЛ НА ИНТЕРАКТИВНИ

ПРОГРАМИ

 

 

Контрол за импорт на програми

 

Всяко изменение на данните в компютъра носи риск за заразяване с вируси. Причина за това може да бъде получено писмо по електронната поща, заредени нови програми в диска, интерактивни Web-програми и т.н.

 

Основни задачи:

  • Защита от вируси, тяхното откриване и изчистване;

  • Контрол на интерактивните програми (Java, Active X);

  • Контрол за съблюдаване лицензите на програмите.

Основни понятия  в контрол за импорт на програми

       Контрол – кой се явява инициатор на процеса и как може да се определи дали е импортирана програма;

 

        Тип заплаха – изпълнима програма, макрос, аплет, нарушение на лицензионна договореност;

 

       Мерки - проверка за вируси, изключване на компютъра, промяна в правата на достъп, изчистване.

 

Видове импорт на програми

 

Явен импорт – непосредствени действия на потребителя.

  • Предаване на файлове – използване на FTP за пренасяне файл на компютъра.

  • Четене на електронна поща – съобщение или приложение към писмото.

  • Разтоварване на програма от дискета или мрежата.

Скрит импорт – косвен ефект от други незабележими действия.

  • Четене на Web страници, зареждащи Java-аплет

  • Отваряне на файл заразен с макро-вирус.