Архитектура на сигурността

© Христо Тужаров, януари 2010 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Студентите] [Консултации]

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ШИФРИРАНЕ НА ДАННИ

КРИПТОГРАФИЯ

СИМЕТРИЧНО ШИФРИРАНЕ

АСИМЕТРИЧНО ШИФРИРАНЕ 

 

 

Конфиденциалност

 

Процес на осигуряване поверителност и секретност на данните. Явява се предна линия на защитата. Включва механизми, свързани с управление на достъпа, както и шифриране.

Задачи на конфиденциалността

Организиране работата на системите и мрежите, при която достъпа до данните и програмите се разрешава само на тези потребители и програми, които имат за това необходимите пълномощия.

Защита от:

Начини за осигуряване на конфиденциалността:

Ограничаване на потребителите, имащи право за работа с информация;

Механизми на конфиденциалността

  • Технология за шифриране  на файлове и съобщения;

  • Управление на достъпа;

  • Защита резервни копия на ленти, дискети, и т.н.;

  • Физическа защита на мрежата и устройствата.