Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

 Мирослав Гълъбов,

2013

СЕКТОРИ В Е ТЪРГОВИЯ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

СЕКТОРИ В Е ТЪРГОВИЯ

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС (B2B)     

 

B2B  ПРОЦЕСИ И МОДЕЛИ

 

СИСТЕМИ В2В

 

БИЗНЕС КЪМ  ПОТРЕБИТЕЛ

 

СИСТЕМИ В2С

 

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

 

СОФТУЕР ЗА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА Е ТЪРГОВИЯ

 

 

В2В или "бизнес - бизнес"

Категория електронна търговия, когато компаниите, осъществяват дейността си във веригата:  избор на доставчик - заявка на стоката - получаване на сметката (фактура) - плащане, чрез използване на компютърна мрежа.

 

Този  тип е търговия обхваща вътрешноорганизационните системи (IOS) и електронните пазари.

 

       Вътрешноорганизационни системи:

        Електронен пазар

 • електронни платежни системи;

 • виртуални предприятия;

 • електронни борси;

 • електронни аукциони;

 • интернет-трейдинг;

 • интернет-инкубатори;

 • интернет-реклама;

 • електронно застраховане.

 • информационни бизнес системи

В2С или "бизнес - потребител"

Категория електронна търговия, която е еквивалентна на търговията на дребно и е представена от различни видове магазини  с предлагане на всякакви потребителски стоки.

 

      Примери за В2С:

 • Търговски редове;

 • Електронни витрины и каталози;

 • Електронни магазини;

 • Електронни аукциони;

 • Интернет-трейдинг;

 • Електронни платежни системи;

 • Интернет-застраховане;

 • Интернет-реклама;

 • Спонсорски програми;

 • Системи за вирусен маркетинг;

 • Туристически и други услуги.

 

В2G  - или "бизнес - държава"

Категория електронна търговия, която обхваща всички видове транзакции между корпорациите и държавните организации.

 

      Примери за В2G :

 • Разплащания по ДДС;

 • Плащане на корпоративни данъци;

 • Изпълнение на държавни поръчки;

 • Участие в електронни търгове и т.н.

C2C  или "потребител - потребител"

Категория електронна търговия, която се извършва между потребителите. Обслужва търговски сделки между частни лица.

 

      Примери:

 • Дъски за обяви;

 • Интернет аукциони;

 • Системи P2P;
  Систем
  и за вирусен маркетинг;

 • Продажба на информация;

 • Консултантски услуги;

 • Системи за маркетинг на много нива и т. н.

С2G   или "потребители - държава"

Тази категория обхваща всички плащания на гражданите към държавата.

 

      Пример:  

 • Участие в изследване на общественото мнение;

 • Заплащане на данъци;

 • Събиране на глоби;

 • Социални и здравни осигуровки и т.н.

C2B или  "потребител-бизнес"

Категория електронна търговия, предназначена за продажба на стоки и услуги от частни лица на корпорации ( консултации, транспорт и т.н.).

 

     Примери:

 • Частни услуги;

 • Участие в изследвания и други рекламни акции;

 • Участие в партньорски програми;

 • Спонсорски програми и т.н.

G2B или  "държава - бизнес"

Категория електронна търговия, предназначена основно за предоставяне услуги от държавата на бизнес организациите.

 

      Примери:

 • Електронно правителство

 • Разпределение на държавни поръчки;

 • Електронни тендери;

 • Осигуряване на взаимовръзка с държавната администрация;

 • Юридически и информационни справочни служби и т.н.

G2C или "държава - потребители"

Категория електронна търговия, предназначена за предоставяне на услуги от държавата на гражданите.

 

      Примери:

 • Електронно правителство

 • Системи за социално обслужване (пенсии, добавки и т.н.);

 • Системи за комунално обслужване;

 • Юридически и информационно-справочни служби;

 • Геоинформационни системи и т.н.

G2G или " държава - държава"

Категория електронна търговия, предназначена за осъществяване на взаимовръзки между държавни органи и администрации.

 

      Примери:

 • Електронно правителство;

 • Избори;
  Геоинформационн
  и системи и т.н.