Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ТЪРГОВИЯ

МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ

         

МОБИЛНИ  УСЛУГИ

 

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

         

ВИРТУАЛНА ТЪРГОВИЯ

 

Мобилна търговия (m commerce )

Използване на безжични устройства и технологии за предоставяне на удобни персонифицирани, привързани към местоположението мобилни услуги на клиенти, сътрудници и партньори на компанията.

 

Е търговия (компютри) = М търговия (мобилни устройства)

 

Мобилна търговия (m-търговия) се отнася до всички сделки, осъществявани чрез различни мобилни устройства и мобилни приложения през безжична радиомрежа.

 

Безжични интерактивни устройства (Wireless Interactive Devices  (WID))

Тяхната популярност ще бъде стимулирана от бързото развитие на технологиите:

 • Разпознаване на реч;

 • Определяне на местоположение;

 • Евтини микровидеокамери.

Предпоставки за появата на  мобилна търговия

 

       Лавинообразен ръст на Интернет

Увеличаване на Интернет -трафика и броя Интернет - потребителите, като за голяма част от тях е необходим мобилен достъп до информация и Web-сервизи.

 

       Висока конкуренция на пазара на мобилни услуги

Мобилните оператори са принудени да търсят нови източници на печалба, като мобилната търговия е водещо направление.

 

       Еволюция на общоприетите способи на общуване – от реално към виртуално;

 

       Появата на нови технологии и услуги

Новите технологии способстват за развитие на е търговията и в частност на м търговията.

 

Ключови моменти на мобилната революция

По мнение на Gartner Group, ключовите моменти на мобилната революция изглеждат по следния начин:

                    Отношения между хората

Постоянно намиращите се във връзка WID преобразуват отношенията между хората и в обществото като цяло:

 • За хората – знание на  местоположения, разцвет на обмен на съобщения;

 • За бизнес процесите – мигновен и мобилен достъп до информация;

 • За търговията – покупка на стоки без участие на човек, мигновено заплащане на покупката, персонализирана реклама.

                    Бизнес възможности на мобилната търговия

 • Смяна на формите за плащане на услуги. И сега в много страни най-различни плащания се присъединяват към сметките за клетъчни телефони;

 • Ръст на значимостта на виртуалните общества – количествения ръст на тяхната аудитория и времето, изразходвано от участниците в подобни съобщества. Последните обстоятелства трябва да се имат предвид от маркетолозите и работодателите.

 • Високо персонализирани услуги – автоматична регистрация в летищата и хотелите ( например клиентът мигновено получава своя WID номер на стая и парола за влизане в нея;

 • Бърз ръст на значимостта на защита на персоналната информация. Все по-голяма роля ще играят специализирани компании, съхраняващи персоналната информация и готови да дадат гаранция пред трети лица. С тяхна помощ потребителите ще бъдат освободени от необходимостта  да запълват обемни анкети и да предоставят рекомендации.

Технологии за мобилна търговията

Динамиката на разпространение на WID, ще определя развитието на следните технологии:

 

 • Евтин, надежден, удобен безжичен достъп със скорост  0,2 до 5 Мб/с или по-висока;

 • Разпознаване на реч;

 • Батерии, способни да работят не по-малко от седмица и акумулатори, зареждани с помощта на движение на човека;

 • Възможност за  online - заплащане с използване на реални и виртуални пари;

 • Появата на леки дисплеи с висока разделителна способност – технологии цифрови очила, гъвкави пластмасови екрани, дисплеи за глава и т.н.;

 • Персонализация на услуги в зависимости от местоположението, минал опит на общуване или предварително зададени условия;

 • Клетъчен телефон встроен във всички WID;

 • Огромно количество сензори и микропроцесори, встроени в най-различни устройства – от пералня и хладилник до фасада на домовете;

 • Миниатюрни камери в 30% от населението.

 

Крива на технологичния пробив (Gartner Hype Cycle) за технологиите м търговия

 

Крива на технологичния пробив (Gartner Hype Cycle) за технологиите м търговия

 

Развитие на технологиите за мобилни радиомрежи

 

Развитие на технологиите за мобилни радиомрежи

 

Перспективни направления

 

 • Стандартът за предаване на данни  Bluetoоth повсеместно се внедрява от лидерите в е търговията.  Посредством Bluetoоth всички мобилни и даже стационарни цифрови устройства, снабдени със специални карти, получават възможност свободно да разговарят помежду си;

 • Безжични устройства ( в частност телефони) от просто средство за комуникации  се превръщат в персонални асистенти и едновременно идентификатори на потребителите.

 • Мобифона става нещо средно между средство за връзка, цифров паспорт и електронен портфейл.

 • Телефонните компании трябва да усвояват нови за себе си функции на безжични портали, при което основните печалби ще са именно от дела на контент - провайдери, а не оператори за връзка.