Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

РЕКЛАМЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ТЪРГОВСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

ПАРТНЬОРСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

АБОНЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ  

Интернет бизнес модели

Бизнес моделите са може би най-дискутираната и най-малко разбираната тема в Интернет. Мрежата променя традиционните бизнес модели. 

 

Интернет бизнес моделите продължават да се развиват. Нови модели и интересни вариации, свързани с облачния компютинг могат да се очакват и в бъдеще. 

 

Специфика на Интернет моделите

Интернет променя фундаменталния характер на правене на бизнес и конкуренцията. Постоянно се появяват нови начини за изграждане и предоставяне на продукти и услуги онлайн.  

 

Телекомуникациите са  свят  в постоянно движение. 

 

      Бил Гейтс, описва новата ера на Интернет като среда на постоянна промяна, или "белязан хаос."  Той определя следните характеристики:

 • Фокусиране върху  основните компетенции и използване на  аутосорсинг за всичко останало.

 • Поддържане на централно ядро от хора и използването на други, както и когато е необходимо.

 • Много бързо разширяване, дори в световен мащаб, стартирайки от малка или средна база.

 • Излизане от географски ограничения чрез прехвърляне на работа в мястото, където е икономически най-добре.

 • Пренасочване на всички бизнес процеси на клиента, които постоянно мутират, за да отговарят на променящите се пазари и конкуренция.

 • Упражняване на натиск, за да се съкрати времето на цикъла и да се увеличи скоростта на изпълнение на бизнес процесите.

       Интернет дава възможност за:

 • Бърз и евтин достъп до милиони потенциални потребители;

 • Активиране създаването на принципиално нови бизнес модели;

 • Ускоряване на всички процеси по създаване и доставка на крайния потребител на специфични ценности;

 • Създаване на условия за появата на нова група предприемачи, които работят в свободен режим индивидуално, в дома си, заработвайки често повече от тези които работят в предприятията;

 • Бърза обратна връзка след представяне на пазара образци от иновационни продукти и услуги;

 • Усъвършенстване на крайните продукти с невиждана преди скорост.

        Преимущества на Интернет предприемачеството:

 • Възможност да посвети себе си изцяло на любимо занимание;

 • Размерите на доходите са ограничени само от изобретателността и времето;

 • Възможност за работа в удобно време и на удобно място;

 • Няма началници и подчинени.

Категории Интернет бизнес модели 

 

Бизнес модел 2.0

Идеята за бизнес модел 2.0 е развита от Chen, T. F. (2009). Той посочва, че в бизнес моделите на двадесет и първи век трябва да се отчитат възможностите предоставяни от Web 2.0 , като:

 • колективна интелигентност;

 • мрежови комуникации;

 • генерирано от потребителите съдържание

 • възможността за самостоятелно подобряване на системите.

Той предполага, че в сектора на услугите, като авиокомпании, трафик, транспорт, хотели, ресторанти, информационни и комуникационни технологии и онлайн игралната индустрия, могат пълноценно да се използват  нови бизнес модели, които отчитат характеристиките на Web 2.0.

 

Той също така подчертава, че в бизнес модел 2.0 трябва да се вземат предвид не само ефекта на технологията Web 2.0, но и ефекта от мрежата като цяло.