Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

ХИСТОГРАМА

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 

Седем инструмента за управление и планиране

Инструментите за управление и планиране са едни от най-популярните методи, използвани в TQM. Разработени са от Комитета по научни изследвания JUSE. Осигуряват средства за разбиране на сложни ситуации и за създаване на съответни планове за разрешаването им.

 

Диаграма за сходство (KJ -метод)

Диаграма за сходство (KJ -метод) Инструмент, който структурира детайлни данни в по-общи изводи. Използва се за осигуряване на обща база при изследване на конкретен проблем.

 

Структурира отговори на въпроси от типа:  Какво?

 

Пример: Какво става в съответната сложна ситуация?

 

 

Диаграма на зависимостите (връзки)

Диаграма на зависимостите Визуализира мрежа от връзки “ при­чина - следствие”. Използва се в твърде сложни за диаграмата на Ишикава ситуации.

 

Използва се при проследяване на въпроси от типа: Защо?

 

Пример: Защо става така, а не по друг начин?

 

 

Матрична диаграма

Матрична диаграма Използва се при отношения на множество алтернативи, всяка с  множество последствия.

 

Използва се за отговор на въпроси от типа: Какво

 

Пример: Какво трябва да се направи, за да се удовлетворят потребностите на потребителите?

 

 

Дървовидна схема

Дървовидна схема

Използва се за визуализиране на целите и средствата за тяхното реализиране.

 

 Структурира отговори на въпроси от типа: Как?

 

Пример: Как и с какви средства да реализираме дадената цел?

 

 

Схема на технологичния процес (диаграма - указател)

Схема на технологичния процес

Опростена схема PERT (система за планиране и ръководство на програмни разработки (мрежово планиране).

 

Използва се за съставяне на графици и обозначаване на “тесни места” (критични маршрути). Отговаря на въпроси от типа: Кога?

 

Пример: Кога трябва да се направи това, което е запланирано?

 

PDPC диаграма

PDPC диаграма

 

Визуализира програма на процес за вземане на решение. Диаграмата показва поток от алтернативни възможности и мерки за реализиране на всяка от тях.

 

Използва се за отговор на въпроси от типа: Какво би станало, ако......?

 

 

 

Матричен анализ на данни

Матричен анализ на данни

 

Математически анализ на числови данни във вид на матрица.

 

Използва се за отговор на въпроси от типа: Къде в данните се намира търсената структура?