Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

ХИСТОГРАМА

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 

Диаграма на Ишикава

ДИАГРАМА НА ИШИКАВАПричинно-следствена диаграма, при коята е необходимо  да се познават реалните причини за възникването на проблемите, както и взаимодействието на тези причини.

 

Цел на диаграмата на Ишикава

Представяне на зависимостите между дадено действие и неговите възможни причини. Многото възможни причини се декомпозират на няколко нива.

 

Приложение на диаграмата на Ишикава

При управление на качеството за представяне на зависимостите между параметри на качеството и възможните фактори за въздействие (например, дефекти и възможни причини за тях).

 

Могат да се използват в най-ранни фази на проектирането.

 

Описание на диаграмата на Ишикава

Диаграмата на Ишикава подпомага процеса на установяване ключовите причини  за даден проблем.

 

Тя показва вдясно проблема, а главните причини за възникването му – по хоризонталната ос. Тези главни причини могат да се декомпозират на подпричини, които също могат да бъдат декомпозирани и т.н. на много нива.

 

При разработване на метода си, Ишикава е изхождал от това, че причините за всяко възможно действие са сред “петте М” - човек, машина, материал, метод, контрол, (по-късно е добавена и среда)

 

Описание на диаграмата на Ишикава

 

      Човек – необходимо е да се определят факторите, свързани с удобството и безопасността на изпълнение на операциите;

 

      Машина – изследват се взаимовръзките между елементите на конструкцията на анализираното изделие и изпълнението на дадената операция;

 

      Метод - фактори, свързани с производителността и точността на изпълняваната операция;

 

      Материал - фактори, свързани с изменение на свойствата  на материалите в процеса на изпълнение на дадена операция;

 

      Контрол - фактори, свързани с достоверно разпознаване на грешки в процеса на изпълнение на операциите;

 

      Среда - фактори, свързани с въздействията, оказвани от средата върху изделието, и обратно.