Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ГЕНИЧИ ТАГУЧИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ГУРУТА НА КАЧЕСТВОТО

 

ЕДВАРД ДЕМИНГ

 

ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН

 

ФИЛИП КРОСБИ

АРМАНД ФЕЙГЕНБАУМ

КАОРУ ИШИКАВА

 

ГЕНИЧИ ТАГУЧИ

 

 

ГЕНИЧИ ТАГУЧИ Геничи Тагучи (Genichi Taguchi) е известен японски статистик, лауреат на най-престижните награди в областта на качеството. Четири пъти му е присъждана премия на. Деминг.

 

Инженеринг по качество

Тагучи развива идеята за използване на статистически методи при планиране на експеримента и контрола върху качеството.

 

Методите на Тагучи представляват един от принципно новите подходи при решаване на въпросите на качеството.

           

         Философия на инженеринга по качество

Може да се постигне повишаване на качеството паралелно със снижаване на разходите.

 

                                   Подход при инженеринга по качество

Методите на Тагучи позволяват да се проектират изделия и процеси, нечувствителни към влиянието на така наричаните “шумове”. Под шумове се разбират променливи фактори, предизвикващи отклонения в значенията на параметрите, които не могат или е скъпо да бъдат отстранени.

 

Развива се устойчивост спрямо нежелани влияния. (на англ. robust). Тагучи насочва вниманието върху етапите, предшестващи проектирането на изделията. Според него именно там се решава задачата за постигане на устойчивост.

 

От икономическа гледна точка всички, дори най-малките “шумове”, намаляват печалбата, защото причиняват нарастване на производствените и експлоатационни разходи.

 

Заслугата на Тагучи се заключава в това, че той съумява да намери сравнително прости и убедителни аргументи и техники, които правят реалност експеримента в областта на планирането и осигуряването на качеството.

 

Идеите на  Тагучи са фундамент в инженерното образование в Япония в продължение на 30 години. Трудовете му са събрани и издадени в седем тома.