Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ГУРУТА НА КАЧЕСТВОТО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ГУРУТА НА КАЧЕСТВОТО

 

ЕДВАРД ДЕМИНГ

 

ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН

 

ФИЛИП КРОСБИ

АРМАНД ФЕЙГЕНБАУМ

КАОРУ ИШИКАВА

 

ГЕНИЧИ ТАГУЧИ

 

Тоталното управление на качеството е следствие на редица концепции,

предложени от така наричаните “гуру”  (учители и наставници) на качеството.

Те допринасят за развитие на икономиките на цели страни и за съвременното състояние на бизнеса.

 

Съвременните концепции са базирани на трудовете на гурутата по качество. За тяхното разбиране и осмисляне е важно да се познават първоизточниците.

В много от случаите те могат да предоставят недостигащото знание за постигане на успех в конкретни условия.