Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СЪВРЕМЕННО ПОНЯТИЕ ЗА КАЧЕСТВО

КОМПОНЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО 

Същността е в качеството.

Само че напразно ще търсите качеството сред машините.

То се ражда в коридорите на  властта.

Е. Деминг

 

 

Съвременното понятия за качество, включва всички дейности в една организация, чието качествено изпълнение осигурява нейното оцеляване, развитие и процъфтяване. 

Управлението на качеството, като базова философия за развитие на бизнеса еволюира във времето и пространството. Започвайки преди повече от половин век в Япония, днес тя е обхванала целия свят. На нея се базират водещи подходи и концепции. Нейното прилагане се явява гаранция за надеждност и просперитет.