Технологично неутрален компонентен модел

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

Архитектура NGOSS

 

Технологично неутрален компонентен модел

Технологично неутралена архитектура TNA

 

Неутрален компонентен модел

В основата на архитектурата NGOSS лежи понятието компонент.

 

 

 

Компонент eлемент на архитектурата, представляващ  механизъм за предоставяне на услуги.

 

Услуга –набор от изпълнявани функции, описани  в един или няколко договора.

 

Договор – единица за спецификация на услуги.

 

Всеки компонент е инкапсулиран и неговият интерфейс осигурява достъп до бизнес провила, данни и операции.

 

Състав на компонентния модел:

 • Спецификация;

 • Интерфейс;

 • Описание на реализация;

 • Описание на внедряване.

       Спецификацията на компонентния модел  описва:

 • Данни и аспекти на функциониране на компонента;

 • Правила и условия, регламентиращи неговото поведение.

 • Подробно описание на стъпките (операции), представящи функционалността, реализирана в приложението.

       Интерфейсът на компонента описва взаимодействието с потребителя.

 

     Описанието на реализация на компонента съдържа сведения за това, по какъв начин програмното приложение ще реализира спецификацията на компонента.

 

      Описанието на внедряване на компонента се базира на договорите, чрез които се реализира компонента. То регламентора такива технически аспекти като:

 • Използван език за заявки към базата данни;

 • Платформа, върху която се използва компонента.

 

Предимства на компонентния подхода:

 • Разработване и тестване на компоненти, независимо един от друг;

 • Възможност за получаване на компоненти от различни източници;

 • Използване на стандартизирани интерфейси, с помощта на които компонентите лесно се интегрират един в друг;

 • Разработка на приложения, с ясно определени изисквания към тях.

Видове компоненти:

 

1) Служебни компоненти (Framework Service Component, FSC) - включват една или няколко фундаментални инфраструктурни услуги, които осигуряват функциите на архитектурата NGOSS (например, автоматична интеграция  на компоненти);

 

2) Бизнес-компоненти (Business Service Component, BSC) - включват услуги, касаещи бизнес-функционалността на архитектурата NGOSS (например биллинг, тарификация, управление на данните за работа в мрежа и т.н.).

 

3) Управляващи компоненти (Mandatory Business Service Component, MBSC) – включват услуги за управление на бизнес процеси, политики и сигурност.