SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Домейнът  Общи бизнес същности (Common Business)

Използва се във всички описани в eTOM бизнес-процеси. Съдържа същности, които се използват в повече от един домейн.

 

 

Група Участник (Party)

Съдържа абстрактна концепция на предприятие или човек, които могат да играят различни роли при взаимодействие с телеком оператора (клиент, доставчик, партньор, работодател и т.н.). Състои се от същности описващи индивидуалните и фирмените ( ако участника е фирма) данни на участника, както и комуникациите с  него.

 

Взаимовръзките на най-значимите класове от групата Party са представени на фигурата по-долу във вид на PER-диаграма.

 

PER-диаграма на група участници

 

Група Използване (Usage)

Представя начина на използване на различни управлявани същности (продукти, услуги, ресурси).

 

Взаимовръзките на най-значимите класове от групата Usage са представени на фигурата по-долу във вид на PER-диаграма.

 

 

Група Договореност (Agreement)

Представя договор или споразумуние (в писмен или устен вид), например, споразумение за качеството на обслужване или споразумуние за цената. В споразучението участват множество други същности (продукти, услуги, ресурси и/или техни спецификации).

 

Взаимовръзките на най-значимите класове от групата Agreement са представени на фигурата по-долу във вид на PER-диаграма.

 

 

 

 

Група Бизнес-взаимодействие (Business Interaction)

Предназначена е за описание на договори, споразумения, общувания на телеком оператора с други същности (физически или юридически лица). Взаимодействията мога да бъдат от различен вид: запитвания, отговори, информиране, договори и т.н.

 

Взаимовръзките на най-значимите класове от групата Business Interaction са представени на фигурата по-долу във вид на PER-диаграма.