SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Домейн на данни Услуга (Service)

Съдържа данни, използвани за описание и управление на услугите в съответствие с NGOSS.

 

Домуйнът поддържа разнообразни  eTOM процеси, които са свързани с описанието и управлението на услугите, предлагани от телеком оператора.

 

Основни цели:

  • Предоставяне и конфигуриране на услуги;

  • Решаване на проблеми при инсталация, предоставяне и използване на услуги;

  • Оценяване ефективността, качеството и нивото на предоставяните услуги;

  • Планиране и предоставяне на подобрени и нови услуги.

 

 

Група Спецификация на услуга (Service Specification) – състои се от същности, описващи характеристиките и поведението на ключовите типове услуги (клиент-ориентирани и ресурс-ориентирани). Същностите в тази група са в строго съответствие със стандартите, характерните особености на услугите, физически и логически зависимости, качество и стойност. Те гарантират съответствие на услугата със продуктите и използваните ресурси.

 

Група Услуга (Service) – съдържа същности, използвани за описание на различни типове услуги, както и за представяне на различни начини за изследване, анализ, конфигуриране, наблюдение и отстраняване на проблеми.

 

Група Приложения на услугата (Service Applications) – съдържа същности, описващи типове услуги, реализирани във вид на програмно осигуряване (примери - настройка QoS, транспорт VPN, дистанционно обучение, VoIP).

 

Група Конфигурация на услугата (Service Configuration) – включва същности, предназначени за конфигуриране на клиент-ориентирани и ресурс-ориентирани услуги, както и за съхранение на подробности по начините за промяна на конфигурациите. Същностите от тази група зависят от същностите на домейн Resource, доколкото ресурсите предоставят инфраструктурата за реализация на услугите.

 

Група Ефективност на услугите (Service Performance) – състои се от същности за събиране, изясняване на зависимости, обединяване, проверка на различни статистически данни за ефективността на услугите. Включва същности за:

  • Проследяване на ефективността и информиране за постигнатите резултати;

  • Позволява да се оцени ефективността за степента на достигане зададените цели;

  • Изпълнение на анализи за тенденции (например, на ниво и причини за грешки, влошаване на качеството и т.н.).

Група Проблеми  на услугата (Service Trouble)  - позволява да се обработват грешки, откази в обслужване и аварии. Същностите от тази група се използват за:

  • Възстановяване след решаване на проблемите с услугата;

  • Свързване на грешки и аварии на ресурсите с проблемите на услугата;

  • Разделяне пробемите заявени от клиентите от проблемите вътре в мрежата.

Група Използване на услугата (Service Usage)  - съдържа данни за използване на услугите.

 

Група Планиране  на услугата (Service Strategy & Plan) – съдържа същности, предназначени за разработка на нови услуги и ликвидация на стари услуги. Тези същности са зависими от домейните  Resource и Product.

 

Взаимовръзките на най -значимите класове от този домейн са представени по-долу във вид на PER - диаграма.

 

 

 

PER - диаграма на домейн услуга