SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Домейн  Продукт (Product)

Обединява данни, касаещи жизнения цикъл на продукта. Разнообразните същности, обединени в домейна, са  събрани в групови бизнес същности (Aggregate Business Entities), всяка от които е посветена на отделен аспект от работата с продуктите.

 

 

Група Спецификация на продукта (Product Specification) - определя функционалността и характеристиките на продуктовите предложения, достъпни на пазара.

 

Група Продуктово предложение (Product Offering) - представя стоки и услуги, достъпни на пазара за определена цена във вид на каталог на продуктите. Допълнително в групата се определя позиционирането на пазара и пазарната стратегия.

 

Група Продукт (Product) - представлява  екземпляр от Продуктовото предложение, който е бил поръчан от участника на пазара (например, клиента), мястото на потребление на продукта, особености на конфигурирането на продукта. Допълнително в групата се проследяват услугите и ресурсите с помощта, на които продукта става достъпен на пазара.

 

Група Статистика на използването на продукта (Product Usage Statistic) - представя тенденците в използване на продуктите, категоризирани по различни демографски и други признаци и пазарни сегменти.

 

Група Ефективност на продукта (Product Performance) - проследява реализацията на целите с резултатите от внедряване на продуктите. Разглеждат се потенциално интересни за клиентите характеристики.

 

Взаимовръзките на най-значимите класове от този домейн са представени по-долу във вид на PER-диаграма.

 

 

PER-диаграма на домейн продукт