SID ДОМЕЙН РЕСУРС

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Домейн на данни Ресурс (Resource)

Съдържа данни, използвани за описание и управление на ресурсите в съответствие с NGOSS.

 

Домейнът поддържа разнообразни  eTOM процеси, които са свързани с инфраструктурата на телеком оператора. Включено е описание на елементите на инфраструктурата и тяхното използване от продуктите и услугите.

 

Основни цели

 • Да представи ресурсите и връзката им с продуктите и услугите с всички необходими подробнисте;

 • Да осигури поддръжка и доставка на предлаганите от предприятието услуги. Това означава планиране, конфигуриране, проследяване на състояния, производителност, използване и защита.

 • Да осигури стратегия за развитие и планиране. Същностите включени в домейна могат да се използват в процесите по установяване на ново оборудване или предлагане на нови услуги

 

Група Спецификация на ресурса (Resource Specification)  - съдържа същности, описващи характеристиките и поведението на всеки тип ресурс.

 

Група Ресурс (Resource)  - включва същности, използвани:

 • За описание на физически и логически аспекти на ресурсите;

 • За описание начините за представяне на мрежи, подмрежи и елементи.

Група Топология на ресурса (Resource Topology) - съдържа същности за описание на топологична информация, която е критична за:

 • Оценка на текущото състояние на мрежата;

 • Решаване на проблеми;

 • Настройка на производителността;

 • Работа с мрежата като цяло и с нейни елементи.

Група Конфигурация на ресурса (Resource Configuration) – съдържа същности, използвани за описание и управление на конфигурации от физически, логически и съставни ресурси. Включени са:

 • Проверка за достъпността на ресурса;

 • Брониране на ресурса;

 • Отделяне на ресурса;

 • Активиране на ресурси и тестването им;

 • Попълване на база данни - инвентаризация.

Група Проблеми на Ресурса (Resource Trouble) – включва същности за решаване на открите в ресурсите проблеми без значение явява ли се ресурса физически или логически. Тези същности позволяват:

 • Откриване на проблеми и определяне на първопричината;

 • Решаване на проблеми;

 • Водене на история за дейността по диагностика и ликвидация на проблемите;

 • Проследяване, фиксиране, протоколиране, и определяне на хора за решаване на проблемите;

 • Проверка, контрол и администриране на процеса по ремонт.

Група Използване на ресурса (Resource Usage) съдържа данни за използването на всички типове ресурси.

 

Група Капацитет на ресурса (Resource Capacity)  - използва се за описание на различните измеряеми стойности на ресурса.

 

Група Ефективност на ресурса (Resource Performance) – използва се за събиране , оценка, групиране и изчисляване на разнообразна статистика за функциониране на ресурса.

 

Група Грешки в ресурса» (Resource Trouble) - описва грешки, откази и друга информация, отразяваща проблеми с функционирането и ефективността на ресурса.

 

Группа Планиране на ресурса (Resource Strategy& Plan) – използва се за планиране на жизнения цикъл на ресурса.

 

Взаимовръзките на най-значимите класове от този домейн са представени по-долу във вид на PER-диаграма.

 

 

PER-диаграма на домейн ресурс