SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Домейн на данни Клиент (Customer)

Съдържа всички данни, свързани с физически и юридически лица, получаващи продукти от съответното предприятие.

 

Представени са всички сметки, начини за контакт с клиента, администриране на данните за него, историята на взаимоотношенията, свързани с плащанията, отстъпките  и т.н.

 

 

Домейн на данни Клиент (Customer)

 

 

Група Клиенти (Customer) – централна същност на домейна. Данните за клиента включват всички събрани от предприятието знания за клиента и неговите сметки.

 

Група Взаимодействие с клиента (Customer Interaction)  - включва различни видове общуване с клиента и преобразуване на неговите запитвания, въпроси и заявки в съответни смислени събития (заявка за обслужване, представяне на сметка, заявка за отстраняване на проблем)

 

Група Проблем на клиента (Customer Problem) - обединява същности, необходими за техническа поддръжка и решаване проблеми на клиента.

 

Група Споразумение за нивото на обслужване на клиента (Customer SLA) - контролира взаимоотношенията с клиента относно качеството на предоставените услуги.

 

Група Поръчка на клиента (Customer Order) - оперира с отделни заявки от различен вид, в т.ч. формални и неформални.

 

Група Сметка на клиента (Customer Bill)  - включва протоколите за обслужване на клиента и други източници на информация, на база на които се съставя съответна сметка – фактура.

 

Група Контент на клиента  (Customer Content ) - цифровизирани документи, подписани с клиентите и хипервръзки до тях.

 

Примерна схема на взаимовръзките на най-значимите класове от дадения домейн са представени на фигурата по-долу във вид на PER-диаграма.