МЕТОДОЛОГИИ И СТАНДАРТИ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

Христо Тужаров,  2011

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

TM Forum

        СЪЩНОСТ  НА NGOSS

         Системи OSS/BSS

         СЪСТАВ НА NGOSS

         ДОКУМЕНТИ  NGOSS

         БАЗОВИ ПРИНЦИПИ NGOSS

         ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА NGOSS

МОДЕЛ ETOM

         СТРУКТУРА НА ETOM

         ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОЦЕСИ

         СТРАТЕГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОДУКТ

         ОПЕРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

         УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

         ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

         ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

         СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

         SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

         SID ДОМЕЙН РЕСУРС

         SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

         SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

         SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Карта на приложенията TAM

            TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

            TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

            TAM Управление на услугите

            TAM Управление на ресурсите

            TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

            TAM Управление на предприятието

 

Архитектура NGOSS

 

          Технологично неутрален компонентен модел

          Технологично неутралена архитектура TNA