ISMS

© Христо Тужаров,  

април 2009

 

ТЕНДЕНЦИИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

ТЕНДЕНЦИИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

НИВА НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 

КОМПОНЕНТИ НА СИГУРНОСТТА

 

ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

 

ЦЕНА НА СИГУРНОСТТА 

Развитието  на съвременните информационни технологии води до постепенно обединение на автономните компютри и локалните мрежи в единна, интегрирана световна мрежа. Освен явните преимущества, този процес води до сериозни проблеми със сигурността на компютрите и мрежите.

Последствия от нарушение на сигурността

 

Последствия от нарушение на сигурността

 

Разпределение на загубите от нарушаване на информационната сигурност по източници

Разпределение на загубите от нарушаване на информационната сигурност по източници

Други тенденции в информационната сигурност

Нарастване на загубите от компютърни престъпления

40% годишно

Случаи на нарушения в сигурността

 

85% от корпорациите в т.ч.

70% - Интернет атаки

30% - вътрешни нарушения

Открити вируси

94% от корпорациите

Открити компютърни престъпления

1%

Вероятност да се попадне в затвора за компютърно престъпление

10%

 

Основна причина  - недостатъчна образованост в областта на информационната сигурност.

Негативна тенденция в информационната сигурност:

Интернет не само издига мостове между страни, континенти и корпорации, но и създава условия за нарушаване информационната сигурност на абонатите.

         Водещи проблеми в информационната сигурност:

  • Атаки на финансовите системи;

  • Дискредитация на корпорациите;

  • Производствени саботажи;

  • Разкриване на корпоративни тайни;

  • Нарушаване правата на интелектуална собственост.

       Примери - по оценка на отдела по наука и технологии при президента на САЩ:

  • Ежегодни загуби, нанесени на американския бизнес от нарушаване на информационната сигурност - 100 млн. долара годишно;

  • Загуби от несанкциониран достъп до информация, свързана с финансовите институции на САЩ - 1 млрд. долара годиш

Факти

На 7, 8 и 9 февруари 2000 год. беше проведена масирана атака на няколко от най-популярните Интернет сървъри - Yahoo, eBay, Amazon, Buy,CNN, ZDNet, Datek и E*Trade. По някои данни, загубите от тричасовия престой на тези сървъри   възлизат на астрономическата цифра от 6 млрд. долара.