Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ

 

ПРОЦЕДУРНО ПРОГРАМИРАНЕ

 

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ  ООП

 

ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА WEB  СТРАНИЦИ

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ

 

Логическо програмиране

Подход за формализиране обработката на твърдения.

 

Същност на логическото програмиране:

 

 Логическа програма = База знания + Целеви твърдения

 

База знания =  Задачи + Правила

 

                         Задачи - набор от логически аксиоми (факти)

                         Правила - правила за извеждане 

 

Целеви твърдения - формулиране на запитванията към базата знания 

Изпълнение на логическа програма - доказване на целеви твърдения за  конкретна база знания.

 

Подходи при логическото програмиране

 

Описателен

Описание на това как да се направи нещо. Намира приложение в езика LISP.

 

Декларативен

Описание на това, какво трябва да се направи. Този подход намира приложение в различни реализации на езика PROLOG.

 

Програмни езици описващи процесите на изкуствения интелект:

 

IPL

Програмен език за обработка на информация. Той дава възможност на програмата да обработва вместо числа, понятия. Явява се първото средство за  имитация функциите на мислене.

 

LISP

Предназначен за описание на задачи за символно представяне и обработка на произволни обекти.

 

PROLOG

Осигурява обработка на списъци.