Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ВИДОВЕ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРИЛОЖЕН ПРОЦЕС

 

ВИДОВЕ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

 

БАЗИ ДАННИ

 

Основни понятия за приложна програма

  • Приложна програма - програма, описваща процеса на изпълнение на дадена задача за нуждите на потребителя

  • Открита програма - програма, интерфейса на която съответства на международните стандарти.

  • Универсални (масови) програми - програми за масово използване.

  • Специализирани ( индивидуални програми) - програми, разработени специално за нуждите на даден потребител.

 

Видове приложни програми

 

ПО  за обработка на текстова информация                                     
Текстови редактори, текстови процесори, редакционно-издателски системи, програми-преводачи, програми за проверка  на синтаксиса, лингво- коректори, програми за оптично  разпознаване на символи и др.

 

ПО за обработки на числова информация                                        
Електронни таблици, пакети математически програми, пакети за статистическа обработка на данните др.

 

ПО за обработка на графическа информация                                 
Графически редактори, аниматори, програми за делова и презентационна графика, средства за работа с тримерни и видео изображения и др.

 

ПО за обработка на звукова информация                                        
Музикални и звукови редактори, синтезатори на звук, програми за разпознаване и синтез на реч и др.

 

ПО за работа в компютърни мрежи                                                   
Електронна поща, търсещи системи, браузъри и др.

 

ПО за съхраняване на информация                                                   
Системи за управление на бази данни (СУБД), бази и банки данни, хранилища за данни и др.

 

ПО  за управления и диагностики                                                      
Системи за управление, Управление на корпоративни ресурси, Системи за вземане на решения, Експертни системи и др.

 

ПО за изследователски и конструкторски работи

Специализирани моделиращи програми, системи за автоматизирано проектиране и др.

 

ПО за обучение

Електронни учебници, тренаджьори, тестове и др.

 

ПО за игри и т.н.