Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ПРИЛОЖЕН ПРОЦЕС

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРИЛОЖЕН ПРОЦЕС

 

ВИДОВЕ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

 

БАЗИ ДАННИ

 

Основна задача, която се решава в рамките на приложното програмиране е създаването на подходи, методи и средства за прехвърляне на нещата от реалния в компютърния свят.

ПРИЛОЖЕН ПРОЦЕС

Процесът стои в основата на жизнеността на всяка система. За да се специфицира:

  • Се определя главната цел на системата;

  • Се прави дърво на целите в системата;

  • Се определят процесите, които реализират тези цели;

  • Се определят функциите и дейностите, които ги реализират;

  • Се разчитат ресурсите необходими за тяхната реализация.

Процес - последователна смяна на състоянията, явленията, хода на развитие на нещо.

  • Процесите се изпълняват по съответстващи им алгоритми.

  • Всеки процес в системата се идентифицира чрез код или име.

  • Процесите се разбиват на етапи, наричани фази.

Приложен процес (application process) - процес на обработка на данни за нуждите на потребителя. С приложните процеси взаимодействат потребителите, като им възлагат задания и получават резултатите от обработката на данните във вид на информация.

Всяка информационна система се създава, за да изпълнява приложни процеси.

Приложни процеси

У

п

р

а

в

л

е

н

е

 

Приложни програми

Генератори на

приложни програми

Генератори на запитвания и отчети

Управление на транзакциите

Управление на достъпа

Управление на базата данни

Управление на системите

Управление на мрежите

Управление на данните

Потребителски интерфейс

Интерактивни процеси

Въвеждане на задания

Безопасност