Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

УПРАВЛЯВАЩИ ПРОГРАМИ (ДРАЙВЕРИ)

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

СИСТЕМНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРОГРАМИ ЗА ЕЗИКОВА ОБРАБОТКА

 

СЛУЖЕБНИ ПРОГРАМИ

 

УПРАВЛЯВАЩИ ПРОГРАМИ

 (ДРАЙВЕРИ)

  

Определение за драйвери

Компютърна програма с помощта на която операционната система получава достъп до хардуера  или програма по стандартизиран начин.

 

Драйвери  са необходими на всички устройства, които са включени или предстои да бъдат включени в състава на компютъра.

 

Обикновено операционната система се доставя с драйвери за ключовите (без които системата не може да работи)  компоненти.

 

Видове драйвери


Драйвери за взаимодействие с хардуера

 • Отчита спецификата на устройствата и особеностите на работата им в реално време.

 • Преобразуват заявки в команди;

 • Регулират опашки от заявки;

 • Изпълнява редица функции по управление на конкретните устройства.

Драйвери извикващи програми

 • Явяват се диспечер, който управлява изпълнението на програмата и осъществява функции на интерфейс.

 • Задават параметри на програмите и определят последователността на тяхното изпълнение.

 

Развитие  на драйверите

След Win 95 се добавя второ драйверно ниво - това на виртуалния драйвер, което служи за интерфейс между приложението и специализирания драйвер на устройството.

 

WDM /Win32 Driver Model / e проектиран  така, че да позволи бинарна съвместимост за драйверите написани за Win 98 и Win NT 5.0, както и бъдещите версии на тези ОС.

 

WDM ядрото  се съпровожда от нови много платформени АРІ за поддръжка на Р & Р и управление на захранването. За всеки тип шина се предлага абстрактен клас драйвери .

 

API - интерфейс за приложни програми, своеобразен буфер между нивата на приложението, ОС и хардуера. Дава възможност на програмистите да извикват предварително зададени процедури или такива, които изискват специфични хардуерни програми. С добавяне на всяка нова единица хардуер се обновява и АРІ.

 

Действие на драйвера

Операционната система управлява някакво виртуално устройство, което възприема стандартен набор от команди. Драйверът превежда тези команди в команди разбираеми от конкретното устройство.

 

Основни функции на драйверите

 • Драйверът реализира няколко функции, като обработва определени събития на операционната система.

 • Зареждане на драйвера – регистриране в системата, първична инициализация и т.н

 • Освобождаване на ресурси – освобождаване на заетите ресурси – памет, файлове, устройства и т.н.

 • Активиране на драйвера – обикновено драйвера се активира като файл с функцията CreateFile() в Win32 или fopen() в UNIX-подобните системи.

 •  Четене/запис – програмата чете или записва данни комуникирайки със съответното устройство.

 • Дезактивиране на драйвера;