Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

СЛУЖЕБНИ ПРОГРАМИ

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

СИСТЕМНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРОГРАМИ ЗА ЕЗИКОВА ОБРАБОТКА

 

СЛУЖЕБНИ ПРОГРАМИ

 

УПРАВЛЯВАЩИ ПРОГРАМИ

 (ДРАЙВЕРИ)

 

 

Ютилита (utility или tool) — програмен продукт, предназначен за решаване на вспомагателни задачи.

 

Тези продукти опростяват и ускоряват обслужването на компютрите. Те са предназначени за често повтарящи се задачи и изпълняват многообразни функции:

  • Сортиране и смесване на наличности от данни;

  • Създаване, променяне и четене на масиви от данни;

  • Програмна помощ при защита на данните и т.н.

 

Видове ютилита

Разделят се на три групи:

 

           Ютилита за сервизно обслужване

Включват всички видове сервизни програми предназначени за:

  • Дефрагментация;

  • Проверка и отстраняване на грешки в твърдия диск;

  • Отстраняване на системни зависимости;

  • Настройка на системата и т.н.

Обикновено те се групират в пакети. Като пример може да послужи пакета Norton Utilities.

 

         Ютилита за разширяване на функционалността

Расширяват функционалността на съществуващите приложни и системни средства.

 

           Информационни ютилита

Включват разнообразни монитори, средства за статистика и т.н.