Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ВИДОВЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ВИДОВЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

6 стъпки за инсталиране на безплатна програма

 

 

Програмното осигуряване (софтуер) се явява общ термин, включващ всички програми, които управляват функционирането на компютъра и чрез които той изпълнява конкретни задачи.

 

 

 

 

 

Класификация на програ́мното осигуряване по предназначение

 

Приложно програмно осигуряване - решава конкретни проблеми на съответния потребител.

 

          Систе́мно програ́мно осигуряване -  комплекс от програми , който осигурява ефективно управление на компютъра

 

            Инструментално програмно осигуряване - осигурява интерфейса човек-компютър при създаване на програми.

 

Класификация на програ́мното осигуряване според условията на използване

 

            Търговско програ́мното осигуряване (commercial software) — програмно осигуряване, създадено с цел получаване на печалба.

 

           Свободно разпространяван софтуер (Freeware )  - програмно осигуряване, което се разпространява свободно, като на потребителя не се поставят конкретни условия.

 

Условно свободен софтуер (Shareware ) начин на разпространяване на търговско програмно осигуряване, при който на потребителя се предлага ограничена по възможности версия на софтуера (Softpedia) .

 

                          Основен принцип— «пробвай, преди да купиш» (try before you buy).

 

Софтуер с вградена реклама (Adware) – програмно осигуряване при използването на което на потребителя принуделно се показва реклама.

 

Спрян от продажба софтуер (Abandonware )  - програмно осигуряване, което е заменено с нови версии и понякога се разпространява свободно.

 

Шпионски софтуер (Spyware) програмно осигуряване, инсталирано и използвано без съгласието на потребителя.

 

Класификация според условията на разпространение

 

         Свободно програмно осигуряване ( free software, също software libre или libre software) - предостая на всеки, освен права за използване на програмното осигуряване, така и права за модифициране и редица други права.

 

                  Свободни програми —програми, които се съпровождат с разрешение за използване, копиране и предаване, с промени или без тях, срещу заплащане или безвъзмездно.

 

         Безплатно програмно осигуряване (freeware, free – свободен, ware - продукт)  - разпространява се без изходни кодове  и може да съдържа ограничение за търговско използване. Обикновено freeware се разпространяват в изпълним вид, без изходен код и се явяват проприетарно програмно осигуряване.

 

        Открито програмно осигуряване (open source)  - програмно осигуряване с открит изходен код, което може да не удовлетворява критериите за свободно ПО (например, търговско  програмно осигуряване с открит изходен код).

 

         Проприета́рно програмно осигуряване (proprietary software; от proprietary — частно, патентовано, в състава на собствеността и software — програмно осигуряване) — програмно осигуряване, което се явява частна собственост  на автора и не удовлетворява критериите за свободно ПО (наличието на открит програмен код е недостатъчно). 

 

 

 

free software

freeware

proprietary software

open source

безплатно

да

да

не

да/не

изходен код

да

не

да/не

да

собственост

не

да

да

да