КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

Съществуват множество инструменти за създаване на онтологии, поддържащи редактиране, визуализация, документиране, импорт и експорт на онтологии.

 

Ontolingua

Освен собствен редактор на онтологии, системата съдържа:

  • Мрежов компонент Webster, предназначен за определяне на концептите (понятията);

  • Сървър, осигуряващ достъп до онтологията по протокола OKBC (Open Knowledge Base Connectivity);

  • Chimaera — инструмент за анализ и обединяване на  онтологии.

 

Protégé

Свободно разранявана  Java-програма, предназначена за създаване на онтологии.

Включва:

  • Редактор на онтологии, позволяващ разгръщането на йерархична структура  от абстрактни и конкретни понятия от предметната област;

  • Генератор на форми за получаване на знания.

Поддържа езика  OWL и позволява генерирането на html-документи, представящи структурата на онтологията.

 

Предоставя възможности за редактиране модели на предметни области, създадени не с OWL, а с други езици  (UML, XML, SHOE, DAML+OIL, RDF и RDFS и т. н.).

 

OntoEdit

Инструментално средство, осигуряващо редактиране на онтологии. Поддържа езиците OIL и RDFS, както и собствен език за представяне на знания OXML, базиран на  XML.(автономно  Java-приложение).  

 

OilEd

Автономен  графически редактор на онтологии, разработен в рамките на проекта Оп-То-Knowledge. Разпространява се свободно. Използва се за представяне на онтологии чрез езика OIL.

 

WebOnto

Служи за разглеждане, създаване и редактиране на онтологии. За моделиране на онтологии използва езика OCML (Operational Conceptual Modeling Language).