КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

Еволюция при интерпретирането на данни

 

 

Еволюция при интерпретирането на данни

 

Ключов момент при проектиране на онтологиите се явява избор на език за специфициране на онтологияна  (Ontology specification language).

 

Цел на използване на езици за описване на онтологии

  • Да дадат възможност за указване на допълнителна машинно интерпретируема семантика на ресурсите;

  • Да се направи машинното представяне на данните по-близко до нещата в реалния свят;

  • Съществено да се повишат изразителните възможности на концептуалното моделиране на слабо структурираните Web-данни.

Разпространението на онтологическия подход за представяне на знания довежда до създаване на разнообразни езици за представяне на онтологии.  и инструментални средства  за тяхното редактиране и анализ.

 

Видове езици за описване на онтологии

  • Традиционни езици за спецификация на онтологии - Ontolingua, CycL, языки, основани на дескриптивна логика ( LOOM), на фреймове (OKBC, OCML, Flogic).

  • Езици основани на Web-стандарти (XOL, SHOE, UPML).

  • Специално за обмен на онтологии  чрез Web бяха създадени RDF(S), DAML, OIL, OWL

 

 

RDF/S

 

Езикът RDF/S е удобен за съставяне на не много сложни RDF изрази отнасящи се до класове и характеристики. Той дава възможност за съставяне и на специфични изрази относно инстанциите на класовете. Чрез него е възможно да се образуват изрази отнасящи се към други изрази (reification), но не дава никаква по-нататъшна информация относно тези вмъкнати изрази. Едно множество от RDF/S изрази може да бъде разглеждано по три начина:

 

1.      Множество редове (участващи или не в релация) от една БД;

2.      Ориентиран граф представляващ структура от данни с възможност за навигация в нея;

3.      Начин за представяне на знания, който е разбираем от машините за генериране на изводи. Той дава възможност на една такава машина да направи заключение, което не е предварително изрично указано.

 

DAML+OIL

 

DAML+OIL е семантичен тагов език за описание на web ресурси. По същество представлява разширение на RDF и RDF Schema. Той ги обогатява, с редица основни примитиви за моделиране.

Структурата на описваната област (нарича се домейн) се разбива и моделира чрез понятия (класове) и характеристики (роли) – както е положението и при дескриптивната логика. Класовете могат да бъдат имена или изрази. Когато те са изрази езикът предлага множество разнообрази конструктори за тях. Експресивната му сила се обуславя от две неща: поддръжка на различни видове аксиоми и конструктори за класове и характеристики.

 

         OWL (Web Ontology Language)

Език за представяне на онтологии, разширяващ възможностите на XML, RDF, RDF Schema и DAML+OIL. Явява се мощен инструмент за семантичен анализ. Отстранява ограниченията  на DAML+OIL.