КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 
Съвременните онтологии се изграждат в голяма си част по един и същи начин, независимо от езика за описание. Обикновено те се състоят от екземпляри, понятия, атрибути и отношения.

Практически всички онтологични модели съдържат определени концепти (понятия, класове, обекти), свойства на  концептите (атрибути, роли), отношения между концептите (зависимости, функции) и допълнителни  ограничения, които се определят с аксиоми. Концептите могат да представляват описание на задачи, функции, действия, стратегии, процеси и т.н.

 

 

Екземпляри

Екземпляри (instances— основни (на ниско ниво) , компоненти на онтологиите. Екземплярите могат да са както физически обекти (хора, машини, къщи), така и абстрактни(числа, думи, процеси).

Понятия

Понятия (concepts) (или класове (classes)) —абстрактни групи (набор от обекти ). Те могат да включват екземпляри, други обекти или съчетания на едното и другото.

Атрибути

Обектите в онтологиите могат да притежават атрибути. Всеки атрибут има най малко име и значение, като се използва за съхранение на информация, която е специфична за обекта,

Отношения

Чрез атрибутите се определят зависимости (отношения) между обектите на онтологията. Обикновено отношението се явява атрибут, значението на който се явява друг обект.