MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 

 

Компютърна графика

Методи, техники и средства за представяне и обработка на изображения с компютър. Използва се в CAD, анимацията, дизайна, архитектурата, деловата графика и т.н.

 

Видове компютърна графика

 

     2D графика

Графика, която се реализира в една плоскост. Например потребителския интерфейс .

 

     3D графика

Визуално изобразяване на тримерна сцена или обект. За представяне на тримерна графика с двумерно устройство (дисплей)  се използва рендеринг (rendering).

 

Процесът на създаване на 3D-изображение се разделя на три етапа:

 • Обектът се преобразува в мозаечен модел, т.е. става разделянето му на множество многоъгълници (полигони).

 • Геометрическо преобразуване и осветеност.

 • Рендеринг (rendering) - създаване двумерно изображение от получените в първия етап многоъгълници.

Растерна графика

Растерните изображения представляват матрици от пиксели. Всяка точка (обект) разполага с няколко атрибута - цвят, прозрачност, координати и т.н. Всички операции в растерната графика се свеждат до промяна на атрибутите на отделни точки или групи от точки.

 

            Софтуерна интерполация - Увеличаване размера на пикселите на изходното изображение, като получилите се празнини се запълват с нови точки.  Цвета на точките се определя на база цвета на съседните точки.

 

           Пример: Преобразуване на сканирано с  разделителна способност 100 точки на инч изображение, в  готова за отпечатване картина с разделителна способност 300 точки на инч.

 

Растерни редактори

 • Photoshop,

 • Corel Photo-Paint,

 • Ulead PhotoImpact

 

      Приложения:

 • Сканиране на фотоснимки;

 • Обработка на:

* Изображения, получени с помощта на цифрови фотокамери от всякакъв тип;

* Картини, наситени с цвят;

* Знаци и емблеми с неясни граници и сенки;

 • Изработка на спецефекти с използване на филтри и корекция на цвета (невъзможни във векторните програми)

 

Векторната графика

Документът (сцената) се представя като координатна система, в която са разположени криви и прави линии (обекти), описвани с помощта на сложни системи уравнения.

 

     Пример: Обектът фигура представлява затворената линия, която може да бъде запълнена с някакъв цвят, градиентен пълнеж или текстура.

 

Обектите са независими един от друг. Може да се променят координатите им, да се завъртат, накланят, деформират или наслагват един върху друг.

 

Векторни редактори

 • CorelDraw,

 • Adobe Illustrator,

 • Macromedia FreeHand

Приложения:

 • плакати и друга висококонтрастна графика;

 • архитектурни планове, промишлен дизайн;

 • диаграми и друга информационна графика;

 • традиционни знаци и друга бизнес-графика.

Сравнение между векторната и растерната графика

При двата вида графична обработка се използват принципно различни подходи. Всеки от тях има място в приложната област.

 

Мащабируемост

Основното преимущество на векторните изображения е възможността за неограничена мащабируемост спрямо оригинала. Растерните също могат да бъдат мащабирани, но при тях това винаги е свързано със загуба на качество.

 

Големина на файловете

Растерните файлове по правило са значително по-големи по размер от векторните, тъй като в тях се пази информация за всяка точка. Векторните файлове са по-компактни, тъй като съдържат само списък на функциите, които описват обектите и техните параметри.

 

Формати за запис на графичен файл

Съществуват повече от сто графични файлови формата. Някои са платформено независими, други са специфични за определена операционна система или конкретна програма.

 

Все пак определени формати са стандартни и шансът да бъдат отворени на всеки компютър е доста голям.

 

      За Web дизайн

 • ВМР - представя картината като дава информация последователно за цвета на всяка точка,

 • GIF - налице е компресия с цел намаляване на размера на файла,

 • JPEG - свива файла значително, но със съответното влошаване на качеството.

      За предпечатна подготовка

 • TIFF - по подразбиране съхранява информацията без загуба на качество,

 • EPS - базира се на описване на изображението с помощта на специалния език PostScript и капсулиране на описанието във файла.

Анимация

Изкуствено представяни движения в кино, телевизия или  компютърна графика, чрез изобразяване последователност от рисунки или кадри с честота, осигуряваща цялостно зрително възприемане на образите (над 20 кадъра в секунда).

 

Разлика между анимация и видео:

 • Видео използва непрекъснато движение, като го разбива на множество дискретни кадри.

 • Анимация използва множество независими рисунки или графични файлове, които се извеждат в определена последователност за създаване илюзия на непрекъснато движение.