MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 

 

 

Процес на създаване, анализ, преобразуване или интерпретация на изображението.

 

Етапи на обработка на изображения:

 • Въвеждане на изображението в компютъра.

 • Компресиране на изображението.

 • Обработка на изображението

 • Представяне на изображението

Видове обработки на изображения

 • Отстраняване изкривявания и дефекти;

 • Разширяване диапазона на яркостта;

 • Фиксиране контурите на обекта;

 • Оцветяване черно-белите части на изображението, имащи различна яркост;

 • Разпознаване на обектите и образите и др.

Графични команди

Възможностите за обработка на изображения се характеризира със списък на графични команди. Към тях се отнасят:

 • Преместване на елемент или цялото изображения в указано място;

 • Изтриване или добавяне на права линия или окръжност;

 • Щриховане на повърхността;

 • Завъртане на изображението на определен ъгъл;

 • Оцветяване на контури и повърхности и т.н.