MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

СИНТЕЗ НА ЗВУЦИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

СИСТЕМА ЗА АУДИООБРАБОТКА

СИНТЕЗ НА ЗВУЦИ

ЦИФРОВ ЗАПИС И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

 

Синтез на звуци

Цифровите методи за звуков синтез дават възможност да се  създават, изменят и комбинират голямо множество от звуци.

 

Честотен синтез (Frequency Modulation (FM) Synthesis)

Болшинството производители на звукови карти използват честотно-модулирания синтез за поддръжка на MIDI стандарта.

 

        Характерни особености на честотен синтез на звуци

  • Честотният синтез математически изменя простите звукови вълни и по този начин се създават музикални звуци, ударни и специални ефекти.

  • Честотният синтез използва модулатор, като на базата на един честотен сигнал модулира честотата на друг сигнал.

  •  Обикновено се използват четири синусоидални сигнала за генериране на честотно модулиран звук.

  • Използва се за създаване на така наречената електронна музика, както и за звукови ефекти.

Вълнов синтез (Wavetable Synthesis).

Използват се записани образци на  звуци (samples), като на тяхна база се създават нови звуци. Известен е като метод на мострите.

 

Видове вълнов синтез:

                         Табличен вълнов синтез  (WAVtable  звукова библиотека)

В електронни таблици са съдържат  предварително записани реални образци на звуци на музикални инструменти, които могат да се манипулират чрез команди MIDI. Качеството на синтезатора зависи от обема памет предоставен на звуковата библиотека. Представя се точната форма на вълновия фронт и всички сигнали, които могат да се възпроизвеждат се съхраняват в електронна таблица.

 

Произвежда по верни живи звуци от FM синтеза, но те все още са далеч от реалността.

 

                         WAV Cuide

Техника която възстановява звука на базата на съхранени познания за характеристиките на инструментите. Нарича се още физическо моделиране.

 

MIDI – Music Instrument Device Interface

Стандарт на език и апаратура за представяне звуци на различни инструменти. Командите MIDI съобщават на апаратурата, от кой инструмент, на каква октава и каква нота трябва да звучи. Записите на мелодии с MIDI команди са много компактни.

 

Файловете MIDI съдържат инструкции за възпроизвеждане на синтезирани звуци на музикални инструменти, съхранявани в ROM или RAM  на звуковата платка.

 

 Съществуват много разновидности на този стандарт - General MIDI, Roland MT-20 и т.н.

MIDI устройствата могат да взаимодействат с програмните приложения, използвайки комуникационния протокол MIDI.

 

           MIDI Interface

Порт за включване на външни MIDI-устройства. Интерфейсът представлява токов кръг със захранване  от предавателя и е изведн на контакти 12, 15 на куплунга на джойстика.