MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

ПРЕДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ПРОЦЕСИ В ММС

РАЗРАБОТКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ ОБЕКТИ

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

КОМПРЕСИРАНЕ НА ДАННИ

РАЗРАБОТКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ ОБЕКТИ И СЦЕНИ

СЪЗДАВАНЕ НА СИНТЕТИЧНИ ОБЕКТИ И ЛИЦА

ПРЕДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЕН КОНТЕНТ

ДОСТАВКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 

Потоци от данни

 

ПРЕДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДАННИ

 

 

„Поточната част” на стандарта MPEG-4 е базирана на друг фундаментален стандарт на ISO – седем слойния модел за взаимодействие на отворени системи.

 

МPEG-4 действа на горните нива на модела, започвайки от сеансното.  За предаване на потоци от данни той се обръща към службите на транспортното ниво, които обезпечават на приложенията работа с различни системи и среди за доставка:

  • Мрежови (в т. ч. IP/UDP/RTP, ATM, мрежи с комутация на пакети  H.223);

  • Електронни масмедии (кабелни и спътникови системи, DTV, DAB);

  • Дискови (CD, DVD).

За управление на предаването на потоци от данни в MPEG-4 е разработен протокол на сеансно ниво, наречен DMIF (Delivery Multimedia Integration Framework - среда за интегрирана доставка на мултимедия).

 

      Действия по установяване на връзка:

  • Службите на ниво DMIF в декодера MPEG-4 установяват сеанс с предаващата страна;

  • Подбират се необходимите потоци и се изпраща заявка;

  • Транспортното ниво установява исканото съединение, по което ще постъпват потоците данни;

  • Съобщават се указателите на тези съединения.

  • Установява се пряк канал за обмен на данни между приложенията.

Службите DMIF имат достъп до приложното ниво с помощта на интерфейс DAI (DMIF-Application Interface). Този интерфейс маскира за приложението вида на комуникационния канал. При това се допуска едновременна работа с различни източници и замяна на един с друг източник.

 

Потоците данни, които се отнасят за медия обекта постъпват чрез един или няколко елементарни потока (elementary streams, ES).

 

Всички необходими характеристики за тези потоци, като:

  • изисквания към приемника на данни;

  • нивото на обслужване (Quality of Service, QoS), т. е. скорост, приоритети, допустимо ниво на грешки максимална задръжка;

се съдържат в дескриптора на обекта.

 

Дескрипторите могат да съдържат също текстова информация за обекта.

 

Дескрипторите на обектите се предават в специален елементарен поток, което позволява да се добавят в сцената нови обекти или да се премахват ненужните в динамичен режим.

 

Командите за описание на сцената и обектите във формат BIFS също се предават с отделен елементарен поток и могат да бъдат модифицирани без за това да е необходима промяна в другите потоци.

 

По този начин е възможно да се създават различни сценарии на база едни и същи медия потоци.

 

Модел на предаване мултимедийни данни

 

Модел на предаване мултимедийни данни

 

          Ниво на синхронизация

Стандартът предвижда отделно ниво за синхронизация, общо за всички видове потокови данни, което за веки елементарен поток определя минимална единица определя минимална единица за достъп.

 

На това ниво елементарните потоци се пакетират и се добавя служебна информация, за да може в приемника декодера да събере съответния поток.

 

           Ниво на мултиплексиране

Нивото на мултиплексиране (FlexMux) определя елементарните потоци с близки изисквания към  QoS и ги групира, за да намали броя на мрежовите съединения, необходими на транспортното ниво.

 

        Транспортно ниво

Транспортното и по низките нива не се разглеждат от стандарта, като са установени само методите за защита от грешки, разсинхронизация и възстановяване на данните при повреди в механизмите за доставка.

 

На приемната страна се извършва  декодиране на потоците, отделяне на обектите и построяване на сцената.

 

Както и при предходните стандарти MPEG-1 и MPEG-2, MPEG-4 не установява правилата за процеса на кодиране и детайлите по реализация на декодера. Със стандарта се задават само правила на поведение на някакво абстрактно устройство, както и синтаксис и семантика на двоичните потоци, с които то трябва да умее да работи. За целта в MPEG-4 е разработен модел на  декодера - System Decoder Model.

 

На практика са възможни всякакви реализации на декодери MPEG-4 -  от отделни специализирани терминали до функции, встроени в телевизора или приставки, от мобилни комуникационни устройства до програмни модули в компютъра, с различна степен на сложност.