MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

КОМПРЕСИРАНЕ НА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ПРОЦЕСИ В ММС

РАЗРАБОТКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ ОБЕКТИ

КОМПРЕСИРАНЕ НА ДАННИ

АУДИО-КОМПРЕСИЯ

ВИДЕО - КОМПРЕСИЯ

КОМПРЕСИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

 

 

 

КОМПРЕСИРАНЕ НА ДАННИ

 

Компресия на данни

Процедура за прекодиране на данните, реализирана с цел намаляване обема им.

 

Свиване на данните, чрез използване на разнообразни алгоритми, свойства, както  и  математически и статически преобразувания.

  • Прилага се за по-рационално използване на устройствата за съхранение и предаване на данни.

  • Базира се на излишество в информацията, съдържаща се в изходните данни.

     Примери:

  • Текст – повторения на фрагменти или думи.

  • Видео – повторение на едни и същи изображения в много кадри.

Видове компресия на данни

Компресията бива без загуби (когато е възможно възстановяване на изходните данни без загуби) или с загуби (възстановяването е възможно с изкривявания, незабележими за човешкото око или ухо)

 

                  Компресия на данни без загуби (Lossless data compression) — метод на компресия при използването на който кодираната информация може да бъде възстановена с точност до бит.

 

Компресията без загуби се използва при обработка на компютърни програми и данни.

Използва се също така като компонент на компресията със загуби.

 

Примерни  формати

 

                   Компресия на данни със загуби – метод за компресия на данни, при който декомпресираните данни се отличават от оригиналните , но така, че да бъдат полезни за конкретния случай.

 

Методът се използва основно за компресия на звук или изображения. Често се използва в Интернет, особено в потоково предаване на данни и телефонията.

 

Преимущество на този метод се явява същественото превъзходство по степента на компресия пред метода с компресия без загуби.