MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МУЛТИМЕДИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЯ

МУЛТИМЕДИЙНА СРЕДА

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МУЛТИМЕДИЯТА

СФЕРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯТА

МЯСТО НА МУЛТИМЕДИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МУЛТИМЕДИЯТА

 

Тенденции в развитието на мултимедията

Развитието на мултимедийните технологии след 2000г. се обуславя от следните тенденции:

 

 

Тенденции в развитието на мултимедията

 

 

            Персонализация на мултимедията

Стремително се променя начина на изготвяне на мултимедиен материал – от студиа към персонални средства (цифрови фотоапарати и камери).  Това прави възможно разпространението на мултимедиен материал от всеки, който има достъп до Интернет.

 

            Разнообразие на мултимедийния материал

Съвременните информационни технологии за обработка на сложни данни, водят до масово разработване на компютърно – синтезирана мултимедия.

 

Все по-често се използват комбинирани видео-, аудио-потоци, елементите на които се формират от различни източници, като при това биват натурални и синтезирани.

 

            Разнообразие на преносната среда

Заедно с новите източници на мултимедиен материал, забележимо нараства използването на мултимедия практически в мрежи от всякакъв тип – радио- и теле разпространение, телефонни (ISDN и DSL линии), компютърни и т.н.

 

           Интерактивност на мултимедията

Аудио- и видео съдържание все по-често се използва в интерактивни приложения – игри, в които могат да участват двама и повече абонати на мрежата.

 

           Конвергенция на мултимедията

Конвергенцията на компютърните и комуникационни технологии води до необходимостта от използване на едно и също съдържание в разнообразни мрежи.

 

           Авторски права при мултимедията

Цифровата революция доведе до изостряне проблемите със защита на авторските права. Стандартът MPEG-21 се явява един от подходите за ефективното решаване на тези проблеми.

 

Подходи и средства за реализиране на тенденциите в развитието на мултимедията

 

 

 

           Обектно-ориентирана мултимедиа

Използване на обектно – ориентиран подход при работа с мултимедия включващ:

  • Създаване на правила за организация на обектно-ориентирана среда, включваща йерархично разположени обекти – сцена, съставни и елементарни обекти;

  • Преминаване от обработка на потоци и масиви от медия данни към обработка на медийни обекти - аудио-, видео-, аудиовизуални, графични (плоски и тримерни), текстови) ;

  • Задаване правила за кодиране на различните обекти, тяхната йерархия и начините за композиция при построяване на сцена., както и методите за взаимодействие на потребителите с отделните обекти вътре в сцената;

  • Създаване на двоичен език за описание на обектите, класовете обекти и сцени BIFS, който се характеризира, като „разширение на Си++”. С помощта на BIFS командите могат да се:

           * Анимират обекти;

           * Променят координати, размери, свойства на обектите;

           * Реагира на потребителски въздействия.

           * Променят свойствата на средата;

           * Да се променят и обновяват сцените и т.н.

 

           Управление на контент

Чрез стандарта MPEG 7 се създават условия за производство и разпространение на мултимедиен контент, както и за начините за достъп до него в единна цифрова среда. Това открива принципно нови възможности пред авторите, дистрибуторите и потребителите на този контент.

 

                    Предназначение - обезпечаване на комуникативност

Мултимедиа-контент:

          Доставка на контента «по заявка»;

          Централизация на съхранението (репозитории);

          Вариативност на контента – множество авторских програми;

Канали за доставка:

          Сегментация на контента;

          Развитие на механизъм за обратна връзка (асимметричен модел на комуникация).

 

           Активна потребителска позиция

Крайното събиране на сцената се извършва при потребителя ( в компютъра, приставка или телевизора) , при това с възможност за добавяне на различни геометрични преобразования, визуални и акустични ефекти в реално време.

 

Това в частност променя цялата концепция на съвременната телевизия. Вместо съвременния плосък екран, отразяващ аудиовизуален поток, подготвен и директно предаван в ефира, зрителят получава някакво подобие на виртуално пространство, с което той може да взаимодейства и което може да настройва по свое желание.

 

           Синтетични обекти и лица

В MPEG-4 са предвидени инструменти и алгоритми за работа не само с видео-обекти, но и със синтетични обекти, генерирани със средствата на компютърната графика.: Подобни обекти позволяват значително да се съкрати обема на предаваните данни, тъй като за анимации е достатъчно да се предадат само няколко параметъра – останалото се извършва в декодера.

 

            Потоци и нива

В «потоковата» част на архитектура MPEG-4, се използва друг фундаментален стандарт на  ISO – седем слойния модел за взаимодействие на открити системи.