MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

 

МУЛТИМЕДИЙНА СРЕДА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЯ

МУЛТИМЕДИЙНА СРЕДА

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МУЛТИМЕДИЯТА

СФЕРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯТА

МЯСТО НА МУЛТИМЕДИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

 

Основни понятия за мултимедийна среда

 

мултимедийна среда

 

 

       Мултимедийна среда - апаратните и програмни средства осигуряващи разработка и представяне на мултимедийни елементи.

 

      MPEG-4 - стандарт, задаващ правилата за организация на мултимедийна обектно-ориентирана среда. Той се занимава не толкова с потоци и масиви от медийни данни, а с медийни обекти.

 

      Обекти - елемент на мултисредата, който е относително завършено цяло, има вътрешна структура и изпълнява конкретни функции.

 

       Сцена - комбинация от свързани в определена йерархия мултимедийни обекти.

 

Сцена в мултимедията

 

Видове обекти в мултимедийна среда

 

Видове обекти в мултимедийна среда

 

Мултимедийни обекти според предназначението

 • аудио

 • видео

 • аудиовизуални,

 • графически - плоски и тримерни,

 • текстови.

Мултимедийни обекти според произхода

 • естествени - записани, снимани, сканирани и т. н.

 • синтетични -  изкуствено генерирани.

Мултимедийни обекти според начина на използване

 • Елементарни (primitive) -  представят един вид данни.

 • Съставни (compound) - една или друга композиция от елементарни обекти (например, генериран триизмерен телевизор, наложена на екрана му жива видео-картина, излизащ от говорителите му звук)

         Примери за мултимедийни обекти

 • неподвижен фон,

 • видео персонажи отделно от фона (на прозрачен фон),

 • синтезирана реч на база текст,

 • музикални фрагменти,

 • тримерен модел, който може да се движи и върти в кадър,

Характерни особености на мултимедиен  обект

Описват се чрез набор от дескриптори  - елемент на обекта, където се задават неговите свойства, операции, необходимите за  декодиране на асоциираните с обекта потоци данни, начина и място за поместване в сцената, а също поведението и допустимите реакции на въздействие на потребителя.

 • Стандартът MPEG-4 задава правилата за кодиране на различни обекти, тяхната йерархия и начините за  композиция при построяване на сцена, а  също методите за  взаимодействие на потребителите с отделните обекти вътре в сцената.

 • Всеки обект има своя локална система от координати - с нейна  помощ обекта се управлява в пространството и във времето.

Характерни особености на мултимедийна сцена

 • Йерархия - начин на структуриране на сцената.

 • При поместване на обекта в сцена, става преобразуване на неговата локална система от координати в системата координати на старшия по йерархия обект или глобалната система от координати на сцената.

 • Обектите и сцената могат  да имат поведение, контролируемо от нивото на композицията при визуализация на сцената (характер на звука, цвят на обекта и т. н.).

 • Сцената  динамически се пренастройва в зависимост от това, как възлите - обекти  се вмъкват, отделят или обновяват.