MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ОБОЩЕН МОДЕЛ НА ИС

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИС

ИНФОРМАЦИЯ

ДАННИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ

ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВИДЕОДАННИ

 

Форма на представяне на информацията, предназначена за зрително възприемане.

 

Изображението се явява  много нагледна и обемна форма за представяне на информацията. Възприемането му зависи от мозъка на човека и от възможностите на неговите органи на зрение. човек леко оперира със зрителни образи.

 

Характерни особености на изображението:

 • Цветност - около 80% от информацията, съдържаща се в изображението.

 • Осветеност и възникващите при това сенки

 • Разположение в пространството - одно-, дву- ( 2D) и тримерно (3D).

 • Ефект на движещо се изображение възниква при честота на смяна на видео-кадрите повече от 12-16 в сек.

 • Изображението може да бъде непрозрачно или прозрачно (през него е виден текст или друго изображение).

 • Изображението се състои  от елементи, наричани пиксели. Всеки пиксел представлява единичен квадрат с размер 2х2, 3х3 или 4х4 точки.

 • Обемно изображение се образува от елементи, всеки от които се явява единичен куб. Той се нарича воксел и се явява част от обема.

Форми на представяне на изображение:

 • Растерно изображение - формира се от отделни точки, характеризиращи се с цвят и яркост.

 • Векторно изображение - характеризира се с голямо число вектори (къси прави), които имат определено направление, цвят и координати на точки, всяка от които има определено направление, цвят и координати на началната и крайна точки.

Изображенията се  делят на:

 • Първични - получени в резултат на въвеждане на данни.

 • Вторични - форма на изобразяване на промеждутъчен и краен резултат от обработката на данни.

 • Неподвижни и движещи се.