TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

ГЕМБА

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Гемба  (gemba, яп. – фактическо мsсто)

Използва се за обозначаване на цеха или всяко друго място където се извършва работа по създаване на ценности.

 

В бизнеса, дейностите, които носят доход на компанията и удовлетворение на клиентите се случват на работното място - гемба.

 • Място където фактите съществуват в неизкривен вид;

 • Място на възникване и решаване на проблемите;

              Видове гемба

 • Гемба (широк смисъл)  -  място където се извършват трите дейности – разработка, производство, продажби.

 • Гемба (тесен смисъл) – място където се формират стоките и услугите.

                Ключови думи за гемба

 • Гемба - Гембутсу: моменти на истина;

 • Гемба – това е там къдети е действителността;

 • Гембутсу – това е там където е реалния проблем.

Правила за управление на гемба

Много от мениджърите предпочитат да се дистанцират от събитията в гемба. Според дао Toyota това е груба грешка. Оставането в тесен контакт с гемба и неговото разбиране се явява първа стъпка в ефективното управление на производството. 

 1. Когато възниква проблем (отклонение), идете на работното място гемба.

 2. Проверете материалните обекти.

 3. Предприемете временни мерки на място.

 4. Намерете основната причина.

 5. Проведете стандартизация с цел изключване на възможност за повтаряне на проблема.

Т.е.

 • Идете в Гемба – Когато има отклонение от нормите.

 • Проверявайте Гембутцу - Машина, Материал, Откази, Брак и т.н.

 • Търсете - Muda (загуби), Mura (неустойчивост), Muri (отсътствие на гъвкавост).

 • Прилагайте КАЙЗЕН – Ликвидиране на причините в основата им.

 • Стандартизирайте – За да изключите повторно възникване на проблеми.

 «Пазар сутрин» в гемба

Процедура на анализ на проблемите при приемо-предаване на смяните:

 • Обсъжда се списък на проблемите от другата смяна;

 • Разработват се върианти за възможни решения на проблемите;

 • Разработва се план за реализация;

 • Определят се отговорници за реализация на решенията.

«Да стоиш в кръг»

За да се научи да вижда и да резбира проблемите в гемба, човек трябва да се научи да наблюдава:

 • В цеха с тебешир се рисува кръг;

 • Мениджърът застава в кръга и наблюдава тава, което става около него;

 • Докато мениджърът мълчаливо стои в кръга, без да има възможност да влияе на обкръжанието си, той се учи да намира причините за ставащото и да влияе на тях, а не на симптомите.