TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

 

Ползи от икономичното производство

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Производствена система Toyota

Дом TPS

Корпоративна култура Toyota

   

Lean,теория на ограниченията, Six Sigma – за и против

Икономично производство lean 

Стъпки към икономичното производство

Масово или икономично производство

 

Ползи от икономичното производство

 

Реализацията на идеите ”Lean” позволява:

 • Да се подобри планирането на произвежданата продукция, за сметка на увеличаване гъвкавостта на производството и намаляване на времето за разработка на нови продукти;

 • Да се създаде култура, базирана на обучение и постоянно съвършенстване;

 • Да се открие и използва скрития потенциал в производството;

 • Да се намалят запасите от суровини и материали;

 • Да се намали себестойността на продукцията;

 • Да се увеличи производителността на труда, за сметка на оптимизация на всички процеси;

 • Да се подобри качеството на продуктите, за сметка намаляване броя грешки на персонала  и подобряване квалификацията му.

 • Да се подобри позициониране организацията на пазара;

 • Да се подобрят значително финансовите резултати.

При използване на принципите и методите на концепцията за икономично производство могат да бъдат достигнати следните резултати:

 

 • Съкращаване времето за изпълнение на заявки с 90%;

 • Повишаване производителността на труда с 30 - 50%;

 • Съкращаване на запасите с  80%;

 • Повишаване на качеството с 50 - 80%;

 • Съкращаване на заеманите площи с 30- 75%;

 • Съкращаване на броя грешки  при обработка  на заявките;

 • Оптимизация на работата при обслужване на клиентите;

 • Съкращаване на времето за пренастройка с 2-4 пъти;

 • Съкращаване на превъртането на оборотните средства с 70-80%;

 • Повишаване нивото на заплащане на труда;

 • Съкращаване на износването на оборудване;