TPS

Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Масово или икономично производство

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Производствена система Toyota

Дом TPS

Корпоративна култура Toyota

   

Lean,теория на ограниченията, Six Sigma за и против

Икономично производство lean 

Стъпки към икономичното производство

Масово или икономично производство

 

Ползи от икономичното производство

Финанси

 

 

Масово производство

Икономично производство

Формиране на печалбата

Разходи +печалба = пазарна цена

Пазарна цена разходи = печалба

Реализация

Работа по план, създаване на дълго (средно, кратко) срочна прогноза.

Работа на основа  прогноза на търсенето.

Продаване чрез заявки, след което се организира изтегляне и производство на реална продукция.

 

Финансиране

По запланирован бюджет, като се използва принципа точно построения буджет води до точно планиран резултат.

(Никой не знае какво да се прави със вариациите)

 

Бюджетна линия

Задание  и контрол за изпълнение

Принцип: задание за един, контрол -втори, отчет - трети

 

Лидерство, договорно  целеполагане.

 

Ресурси

Планирани ресурси

 

Договорени ресурси и правила за икономия

Риск

 

Индивидуален риск

Разпределен риск

Организация на работа

Специализация  

Интеграция

Организационна структура

Вертикална, твърда, централизирана

Хоризонтална, гъвкава, екипна

Отношение към потребителя

Произвежда това, което може и уговаря потребителя, че точно това му е необходимо

Произвежда това, което е нужно на потребителя

 

Кадри

 

 

Масово производство

Икономично производство

Служители

Комплектоване на штат (щатно разписание, длъжностни инструкции)

 

Команди по проекти и списък с компетенции и цели.

 

Мотивация

 

Система с принуждения, основана на наказания

 

Работа в полза на обществото, компанията и собственото благополучие.

Квалификация на работната сила

Ниска

Висока

Адаптивна способност

Ниска

Висока

Степен на

 разделение на труда

Мениджър и работник   различни равнища на  организацията

Мениджър и работник   членове на един екип

 

Производство

 

 

Масово производство

Икономично производство

Производствени серии

Големи

Малки

Оборудване

Високопроизводително, тясно специализирано, трудно за пренастройване

Високопроизводително, широко специализирано, леко за пренастройване

Запаси

Излишни запаси

Ниско ниво на запаси

Изпълнение на заявки

Продължително време

Кратко време

Разходи за управление на производството

Високи разходи

Ниски разходи за сметка на принципа изтегляне

Време за пренастройка на оборудването

Голямо

Малко