TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Стъпки към икономичното производство

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Производствена система Toyota

Дом TPS

Корпоративна култура Toyota

   

Lean,теория на ограниченията, Six Sigma – за и против

Икономично производство lean 

Стъпки към икономичното производство

Масово или икономично производство

 

 Ползи от икономичното производство

Стъпки към lean 

Джим Вумек и Дэниел Джонс в книгата «Икономично производство: Как да се избавите от загуби и да постигнете разцвет на вашата компания» излагат същината на икономичното производство във вид на пет стъпки:

 1. Определяне и уточняване на реалната ценност на продукта;

 2. Оптимизация на потока за създаване на ценност на този продукт;

 3. Осигуряване на непрекъснатост  на потока за създаване на ценности на продукта;

 4. Изтегляне на продукта от  потребителите;

 5. Стремеж към съвършенство (на продукта и процесите по създаването му).

Стъпки към lean 

 

 

Ценност

Какво клиентът купува всъщност?

Ценността е понятие, което се намира извън производството . Важно е само това, което счита за ценно вашия клиент.

Верига за създаване на ценности

Как се създава ценноста?

Когато вие определяте, кое действително се явява ценно за вашия клиент е необходимо да бъдат анализирани бизнес процесите и да се установи, къде действително се създава ценност. Ако действието не създава ценност е необходимо да се разгледа възможността за негового изменение или премахване.

.

Поток

Усъвършенстване на веригата за създаване на ценност.

Вместо да премества продукта от един работен център към друг е необходимо да се създаде поток, в който се извършва непрекъснато движение от суровината до  готовата продукция. През специализирани производствени клетки.

 

Изтегляне

Движение на потока само на база реални потребности

Вместо да работи със склада, на заявителя трабва да бъде предоставена възможност да изтегля готовите изделия от производствената система.

Никаква работа не се извършва, ако от нея нямат необходимост следващите операции.

 

Съвършенстване

Постоянен процес на подобрения.

Когато вие отстаните всички загуби от технологичните процеси, продукцията започне плавно и непрекъснато да се се движи в съответствие с направената от потребителя заявка, вие ще видите че няма да има край процеса на съкращаване на времето за операциите , на себестойността,  на площите, на грешките и на обема работи.

 

 

Алгоритъм за внедряване lean 

 • Намерете водача на промените (необходим е лидер, способен да поеме отговорността);

 • Получете необходимите знания по системата lean (знанията, трябва да са получени от надежден източник);

 • Намерете или създайте кризис (като добър мотив за внедряване на LEAN може да послужи кризис в организацията);

 • Създайте карта на потока за създаване на ценности за всяко семейство продукти;

 • Колкото е възможно по-бързо започнете работа по основните направления (информацията за резултатите трябва да бъде достъпна за персонала);

 • Стремете се незабавно да получите резултат;

 • Осъществявайте непрекъснати подобрения по системата Кайдзен (преминете от производствените процеси към административните).

Алгоритъм за внедряване lean 

Грешки при внедряване на lean 

 • Неразбиране ролята на ръководството при внедряване на системата LEAN

 • Създаване на система, не притежаваща достатъчна гъвкавост;

 • Започване на внедряването без подготовка;

 • Променят се работните места, но не се променят стереотипите;

 • Всичко се измерва, но на нищо не се реагира;

 • Постоянен анализ на ситуацията без решения за подобрения;

 • Не е осигурена поддръжка на внедряването;

LEAN  култура

 • Главното в Lean културата – човешкия фактор и колективна работа;

 • От съществено значение е интелекта на сътрудниците;

 • На Lean  културата съответства определена корпоративна култура.

 

Базови принципи на lean 

 • Постоянно еволюционно развитие

 • Удовлетворяване потребностите на всички заинтересовани страни;

 • Въвличане на всички сътрудници в процеса на вземане на решения.

 • Превъзходно качество (система с нула дефекти, решение на проблемите в източниците им);

 • Гъвкавост;

 • Установяване дълговременни отношения с потребителите (чрез разделяне на риска, разходите и информацията);

 • Самоорганизация, еволюция, адаптация