TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Същност на икономично производство lean 

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Производствена система Toyota

Дом TPS

Корпоративна култура Toyota

   

Lean,теория на ограниченията, Six Sigma – за и против

Икономично производство lean 

Стъпки към икономичното производство

Масово или икономично производство

 

 Ползи от икономичното производство

Икономично производство  (lean production, lean manufacturing — англ. lean — „слаб, строен, икономичен”.

Терминът lean е измислен от Джон Крафчик и той много добре пасва на система, способна ефективно да произвежда много видове продукция при низки разходи.

 

          Икономично производство — това е интерпретация на идеите на Производствената система на Toyota TPS от американски учени.

 

Икономичното производство е концепция на мениджмънта, създадена от Toyota и фокусирана на бизнес  процесите с максимална ориентация към пазара и отчитане мотивираността на всеки работник.

 

Накратко, „икономичността “ е всъщност доставянето на правилните неща в правилното (точното) време, когато са нужни, на правилното (точното) място, където са нужни, в правилното (точното) количество, в което са нужни, като в този процес загубите и излишъците се елиминират и целият производствен цикъл остава отворен за настройки и промени.

 

 

Основни критерии на икономичното производство

 • Достигане на високо качество на продукцията;

 • Намаляване на размера на партиите произвеждана продукция;

 • Намаляване на времето за производство;

 • Осигуряване на ниско ниво на запаси;

 • Подготовка на високвалифициран персонал;

 • Използване на гъвкаво оборудване и кратки периоди за неговата пренастройка.

 

Основни цели на икономичното производство

 • Осигуряване на високи стандарти за качество на продукцията;

 • Отстраняване (минимизация) на загубите от време , труд и материали (производствени ресурси);

 • Осигуряване на съответствие на мащаба на производството и потребностите на пазара (реални заявки от клиентите);

 • Намаляване на разходите и едновременно подобряване на качеството.

 • Съкращаване на сроковете за разработка и производство на продукция;

 • Съкращаване на производствените и складови площи;

 

             Задачи за реализация на целите на икономичното производство

 • Формиране на принципите за откриване на тесни места;

 • Разработка на стандарти по организация и функциониране на икономичното производство;

 • Формиране на показатели за ефективност на проектите;

 • Определяне на методи за стимулиране на участниците;

 • Организация на вътрешен бенчмаркинг;

 • Възпитаване на лидери вътре в компанията;

 • Организиране на обучение.

             Ключови елементи на икономичното производство

 • Намаляване на подготвително-заключителните времена;

 • Малък размер на партиите произвеждана продукция;

 • Малка продължителност на производствения процес;

 • Вградено в процесите качество;

 • Партньорство с надеждни доставчици;

 • Еластични потокови процеси;

 • Изтегляща информационна система.

Основни закони  на икономичното производство

 • Икономичното производство означава скорост и е приложимо към всички процеси;

 • Бавните процеси – това са  скъпоструващи процеси;

 • Максимално качество при минимална стойност;

 • Ефективността на цикъла – основен показател на икономичното производство;

 • 95% от времето по изпълнение на заявка за повечето процеси е време на очакване!

 

Особенности на новия стил на мислене