TPS

© ’ристо “ужаров,

ќктомври 2011 

 

Lean, теори€ на ограничени€та, Six Sigma Ц за и против

 

 

[Home] [—ъдържание] [»нфореди€] [јсеневци] [ онсултации]

 

ѕроизводствена система Toyota

ƒом TPS

 орпоративна култура Toyota

   

Lean,теори€ на ограничени€та, Six Sigma Ц за и против

»кономично производство lean 

—тъпки към икономичното производство

ћасово или икономично производство

 

 ѕолзи от икономичното производство

”дивително е, че все още получавам множество въпроси за това,

къде се намира Lean спр€мо  Six Sigma, теорие€та на ограничени€ (Theory of Constraints)

и другите подходи за усъвършенстване.

јз винаги давам един и същ отговор:

като резултат ние се стремим да постигнем едно и също - 

ефективен поток за създаване на ценности.

ƒжим ¬умек,

основател и президент Lean Enterprise Institute

 

Ќезависимо от това, че методиките за усъвършенстване имат обща цел , те използват различни пътища за нейното достигане.

 

¬ стати€, публикувана от ASQ (American Society for Quality), е проведен сравнителен анализ на Six Sigma, Lean и “еори€ на ограничени€та (TOC).

 

ѕодход

Six Sigma

Lean

TOC

“еори€

Ќамал€ване на отклонени€та

Ќамал€ване на загубите

”правление на ограничени€та

ѕор€дък на използване

 

*       ќпредел€не

*       »змерване

*       јнализ

*       ѕодобр€ване

*        онтрол

 

ќпредел€не на ценност

ќпредел€не на поток от ценности

»зравн€ване на потока

»зтегл€не

Ќепрекъснато усъвършенстване

 

Ќамиране на ограничение

»зползване на ограничението

ѕодчин€ване на процес

¬дигане на ограничението

ѕовтар€не на цикъла

 

‘окус

 

ѕроблеми

 

ѕоток ценности

 

—истемни ограничени€

 

ƒопускани€

 

—ъществува проблем.
„ислени (статистически) данни могат да бъдат използвани с полза.
–езултатите от работа на системата се подобр€ват, ако във всички процеси са отстранени вариациите.

 

ќтстран€ването на загубите повишава производителността на бизнеса.

јкцент на скоростта и обема.
»зползване на съществуващи системи.

¬заимозависимост на процесите.

 

ќсновен ефект

 

»зравн€ване  (унификаци€) на резултатите от работата на процесите.

 

Ќамал€ване времето на потока

 

ѕовишаване на производителността  (пропускната  способност)

 

¬торичен ефект

 

Ќамал€ване на загубите.
ѕовишаване на производителността.
—ъкращаване на запасите.

»змеримост на  производителността / отклонени€та.
ѕовишаване на качеството.

—нижаване на  вариациите.
»зравн€ване на резултатите от работата.
—ъкращаване на запасите.
»зменение на системата за отчет.
»змеримост на  производителността / потока.
ѕовишаване на качеството.

 

Ќамал€ване на  запасите и загубите.
ќтчитане на разходите за производителност.
»змеримост на  производителността.
ѕовишаване на качеството.

 

Ќедостатъци

 

Ќе отчита взаимодействието в системата.

ѕроцесите се усъвършенстват независимо.

 

—татистически и системен анализ не се използва.

 

ћинимално участие на изпълнителите.

јнализ на данните не се използва.

 

 

»зборът на методологи€ за усъвършенстване (Lean, Six Sigma, TOC) зависи от културните традиции на организаци€та.

 

Six Sigma Ц за  организации в които се цен€т аналитичните изследвани€, активно се използват средства за обработка на данни, таблици, графики и т.н.

 

Lean  - за организации, за които са важни видимите подобрени€ и бързите победи.

 

TOC  - за организации, където се прилага системни€ подход и където е €сно разграничението между тези, които приемат решени€та и тези които ги изпълн€ват.