TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Дом TPS

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Производствена система Toyota

Дом TPS

Корпоративна култура Toyota

   

Lean,теория на ограниченията, Six Sigma – за и против

Икономично производство lean 

Стъпки към икономичното производство

Масово или икономично производство

 

Ползи от икономичното производство

Дом TPS

Схемата „дом TPS” се явява цялостна структура, а не съвкупност от инструменти и методи.

 

 

Дом TPS

 

 

История на Дом TPS

Десетки години Toyota успешно прилага и усъвършенства TPS, без да документира теорията на своята производствена система. Работниците и мениджърите постоянно са усвоявали нови методи и съвършенствали старите, използвайки ги на практика.

 

С развитието на TPS методиките става ясно, че пред Toyota винаги ще стои задачата за обучение на своите партньори и доставчици. Поради  това  Фудзио Те, ученик на Тайити Оно, разработва проста схема във вид на къща.

 

        Защо именно дом?

Домът е цялостна структура. За да е устойчив и здрав, трябва да има здрави покрив, опори и фундамент. Съществуват различни версии на тази схема, но основните принципи са неизменни.

 

Компоненти на Дом TPS

 

Покрив  на дома TPS

Това са целите – отлично качество, низки разходи и пределно кратко време за изпълнение на заявка.

 

Външни опори на дома TPS

 

                     Система „точно навреме – явява се най-известния атрибут на TPS;

Системата „точно на време”  - води до минимум запаси, което позволява да се отстранят много проблеми в процеса на производство.

 

                     Поток от единични изделия  - осигурява последователно производство на изделията със скорост, съответстваща на заявките на потребителите.

 

                    Тактова честота – определя доколко производителността на процеса отговаря на потребителското търсене;

 

                    Изтегляне - метод за управление на производството, при който следващите операции сигнализират за своите потребности на предходните операции.

 

 

                    Дзидока – осигурява автоматизация с човешки интелект, с цел да не се предават дефектни детайли на следващата производствена фаза;

 

                     Встроено качество - управление на качеството на продукцията (услугата) непосредствено в процеса на нейното производство.

 

5 защо -  метод за откриване на дълбоки системни причини за проблеми;

 

              Център на дома TPS

В центъра на дома  стоят хората, тъй като постигане на стабилност е възможно само благодарение на непрестанното им усъвършенстване.

 

                      5S - производствена концепция, при която се подразбира, че всеки сътрудник от чистачката до директора изпълняват 5 прости правила, които не изискват нови технологии.

 

                     Визуален контрол - расположение на всички инструменти, детайли, производствени етапи и информация за резултативността на работата на производствената система така, че те да са добре видими и всеки участник от първи поглед да може да оцени състоянието на системата.

 

                    Канбан - средство за информиране с помощта на което се дава разрешение или указание за производството или вземане на изделие от изтеглящата система.

 

                    SMED - метод позволяващ многочасова настройка да се извърши за няколко минути.  

 

                     TPM - набор от методи, насочени към това, всяко работно място постоянно да се намира в работоспособно състояние, производството никога да не се прекъсва.

 

            Фундамент на дома TPS

За фундамент на дома служи стабилността. Тя се осигурява от TPS, въпреки че работата в условията на минимални запаси и спиране на производството при наличие на дефекти би трябвало да поражда нестабилност.

 

                     Стандартизирана работа – точно описание на всяко действие.

 

                     Хейдзункапроизводствен график, при който колебанията в обеми и асортимент ще бъдат минимални. Това помага да се сведат запасите до минимум.

 

                     Кайдзен – непрекъснато подобряване на дейността.