TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

 

Корпоративна култура Toyota

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

Производствена система Toyota

Дом TPS

Корпоративна култура Toyota

   

Lean,теория на ограниченията, Six Sigma – за и против

Икономично производство lean 

Стъпки към икономичното производство

Масово или икономично производство

 

 Ползи от икономичното производство

Корпоративна култура на Toyota

 

Корпоративна култура на Toyota

 

 

        Център на внимание — уважение към хората и постоянни подобрения.

 

        Отправна точка – ръководители/лидери, задължение на които се явява обучение на персонала.

 

          Корпоративна култура — явление на много нива, навлизащо с корените си в задълбочени и не винаги осъзнати убеждения.

 

Японската култура е основана на мислене в далечна перспектира и колективизъм, където индивида се подчинява на групата.

 

С ръста на Toyota се появява необходимост от разпространение на основните принципи и методи на работа в други предприятия (доставчици и партньори), не само в Япония, но и в други страни. Поради това се налага писмено да се опише системата Toyota.

 

Документът под названием «Философия Toyota 2001» (Toyota Way 2001) само фиксира, това което може да се опише по състоянието в 2001 г., но самата система продължава да се развива.

 

Принципи на корпоративна култура на Toyota

 

1. Артефакти и поведение

Това, което може да се наблюдава на повърхността – предмети, физическа  планировка на работното място, поведение на хората в различни ситуации, писмени документи. Всичко тава е само върха на айсберга.

 

2. Норми и ценности

      Норми — приети от всички, повеля за поведение.

 

      Ценности —принципи, в съответствие с които хората действат.

Например, една от основните ценности на Toyota се явява възможността постоянно да се откриват проблеми и да се подобрява системата.

 

3. Основополагающи убеждения

Какво ние мислим за природата на организацията и нашата роля в нея?

 

Много често нашите убеждения се намират в подсъзнанието и те трудно се формулират. За някои ние даже не подозираме и казваме ”Такава е природата на човека”

 

 4. Предизвикателство.

Ние формулираме визия за продължителна переспектива, смело и творчески решаваме проблеми, за да реализираме своята мечта.

 

5. Кайдзен.

Ние непрекъснато съвършенстваме операционните процеси, постоянно стремейки се към иновации и развитие.

 

6. Генти генбуцу.

Ние считаме, че при появата на проблеми следва лично да ги изучим на мястото на възникването им и това да стане максимално бързо.

 

7. Уважение.

Ние уважаваме другите, като прилагаме всички необходими усилия, за да се разберем един с друг, поемаме отговорност и изграждаме система на взаимно доверие.

 

8. Командна работа.

Ние стимулираме личностния и профисионапен ръст, съвмество използваме съществуващите възможности за развитие и максимизираме индивидуалните и колективни резултати от дейността.

 

Глобализация на корпоративна култура на Toyota

Toyota е убедена, че без силна култура във всички поделения на компанията и във всички страни по света, тя ще загуби своето конкурентно преимущество.

 

Системите с участие на хора са много сложни, а само информационна или комуникационна система не са в състояние да променят целия процес.

 

За да се промени процеса е необходимо да се променят хората, а убежденията и ценностите на човека се крият в неговата култура. Даже един и същи инструмент или метод могат да имат съвършенно различни културни контекста.

 

При съвременната глобализация възникват допълнителни нива на корпоративна култура – култура на дадена местност, организация, подразделения и индивидуална култура. Конкретно предприятие съществува както в средата на корпративна култура, така и в условията на местна и национална култура.

 

Различават местности, истории, служители на предприятия, бивши и настоящи ръководители, които оставят свой отпечатък върху корпоративната култура.