TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Самообучаваща се организация

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

Ние считаме, че грешките дават възможност за учене.

Вместо да се търсят виновни, организацията предприема мерки за изправянето им

и следи за широко разпространение на сведенията за натрупания опит.

Обучението – непрекъснат процес в мащабите на цялата компания:

* началниците стимулират и обучават своите подчинени,

* по-опитните сътрудници обучават начинаещите и

* всички членове на камандите на различни нива обменят между себе си опит и знания.

Документ The Toyota Way 2001, Toyota Motor Corporation

 

TPS  принцип 14: Превърнете се в самообучаваща се организация чрез размисъл (хансей) и непрестанно усъвършенстване (кайзен).

 

TPS  принцип 14.1

 • Щом процесът се стабилизира, използвай инструментите за непрекъснато самоусъвършенстване, за да бъдат открите първопричините за неефективна работа и предприеми действени мерки;

 • Създай такъв процес, който почти не изисква запаси. Това ще позволи да се открият загуби на време и ресурси. Когато загубите са очевидни за  всички, те могат да бъдат отстранени в хода на непрекъснато усъвършенстване (кайдзен).

TPS  принцип 14.2

Пази базата знания за организацията на компанията си, не допускай текучество на кадри, следи за постепенното придвижване на сътрудниците   по служба и за съхранение на натрупания опит.

 

TPS  принцип 14.3

 • При завършване на основните етапи  и приключване на всички работи направи анализ (хансей)  на недостатъците и открито говори за тях.

 • Разработи мерки, които предупреждават за повторение на грешките.

TPS  принцип 14.4

Вместо да изобретяваш колелото, когато започваш нова работа, научи се да стандартизираш най-добрите техники и методи.

 

Подход на  Toyota  за обучаваща се организация

 

Фундамент на подхода на Toyota за обучение – се явява концепцията за обучаваща организация.

 

Идеята за обучаваща се организация излага в своята книга The Fifth Discipline («Пета дисциплина») Питер Сенге. Той определя обучаващата се организация като място (Senge, 1990): ......където хората постоянно се усъвършенстват в процеса на постигане на желани резултати, където се поощряват нови, по-сложни модели на мислене, където общите стремежи не се задържат и където хората постоянно се обучават заедно.

 

       Идея, заложена в подхода на  Toyota 

Стандартизация, прекъсвана от иновации, които се затвърдяват в нови стандарти.  TPS е създадена за да подбуди сътрудниците да мислят, да се учат и съвършенстват.

 

      Основни принципи на обучаващата се организация:

 • Обучение на компанията от собствените грешки;

 • Откриване на първопричините за   проблемите;

 • Приемане на ефективни контрамерки за решаване на проблемите;

 • Разширяване пълномощията на сътрудниците, които реализират тези мерки;

 • Наличие на методи за предаване на нови знания на тези които се нуждаят от тях, тъй като такива методи позволяват да се повиши общото ниво на интелекта и компетентността на компанията.

Инструменти, използвани в подхода на Toyota  за обучаващата се организация:

 

Подход на Toyota за обучаваща се организация

 

 Подходът включва използването на хансей — чужд в културно отношение метод за самопроверка — и използва достаточно прости инструменти, такива като «5 защо», PDCA и разгръщане на политиката.

 

 

         ХАНСЕЙ: отговорност, самопроверка и организационно обучение

 

Работата в команда в Toyota не исключва личната отговорност. Става дума не за търсене на виновни и наказания, а за обучение и развитие.

 

Ключът към обучение и развитие, не само в Toyota, но и в японската култура като цяло:

Това е хансей — дума, смисълът на която може приблизително да се преведе като «размисъл, самоанализ».

 

Хансей представлява част от японската култура, в коята  Toyota в последно време се старае да обучи своите мениджъри зад граница.

 

Хансей се явявя  съставна част от организационното обучение на Toyota, и изучаването му е много сложно.

 

        Ориентация на резултати:

В Toyota се използват най-малко три типа показатели:

 

1. Показатели за обща ефективност как вървят работите на компанията като цяло?

Финансовите показатели, показателите за качество и безопасност, които Toyota използва на това ниво са подобни на показателите използвани от други компании.

 

2. Показатели за  операционна ефективност как се справя с работата завода или отдел?

Системата от показатели на това ниво осигурява по-добър контрол на процесите отколкото в други компании. Както на ниво работни групи, така и на ниво ръководители на проекти се води непрекъсната работа по проследяване на динамиката на основните показатели и степента на достигане на поставените цели

 

3. Целеви показатели за съвършенстване как се справят със своите функции подразделенията или работните групи?

 

Toyota поставя пред корпорацията сложни цели, които се трансформират в нелеки целеви показатели за всяка бизнес единица.

Централен момент при процеса на обучение в Toyota се явява проследяване на процеса за достигане на поставените цели.

 

        Процес на практическо осъществяване на политиката хошин канри

 

Процес на практическо осъществяване на политиката хошин канри

 

 

       

Цикъл на Деминг

 

Цикълът «планирай — прави — провери — въздействай» (PDCA) е въплътен в самата производствена система Toyota.

На фигурата по-долу се вижда как този цикъл е свързан със създаване на поток от единични изделия, откриване на проблеми, разработка на контрамерки и оценка на резултатите.

 

В ефективна организация проверяват, доколко са ефективни контрамерките, а след това съкращават запасите, съвършенстват потока и откриват нови проблеми.

 

 

 Цикъл на Деминг в Toyota