TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Приемане на решения

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

Съществува проект, който е необходимо

 да се внедри в течение на година.

Аз мисля, че типична американска компания

ще  изразходва примерно три месеца за плениране,

след което ще се заеме с внедряване.

След внядряваето ще се появят най-различни проблеми,

и остатъкът от годината ще бъде изразходван за изправяне на направеното.

Ако годишния проект ще се внедрява в Toyota,

9 до10 месеця ще отидат за планиране,

след което ще започне внедряване – отночалото не  пълномащабно,

а на ниво пилотно производство.

Окончателно проектът ще бъде внедрен в края на годината,

и нерешени проблеми при това няма да има.

Алекс Уоррен,

 бивш старши вицепрезидент Toyota Motor Manufacturing

 

 

TPS  принцип 13: Вземайте решенията бавно с консенсус, внимателно преценявайте всички възможности и внедрявайте бързо (немаваши).

 

TPS  принцип 13.1

Не приемай еднозначно решение за начина на действие, докато не претеглиш всички алтернативи. Когато решиш къде ще ходиш, следвай избрания път без забавяне, но бъди внимателен.

 

TPS  принцип 13.2

Немаваши е процес на обсъждане на проблемите и потенциалните решения с всички заинтересувани, за да съберете техните идеи и да постигнете съгласие за пътя напред. Този консенсусен процес, макар и отнемащ много време, помага за разширяване на търсенето на решения, а веднъж като е взето решението, етапът е подготвен за бързо изпълнение.

 

Алтернативни методи за приемане на решения в Toyota

 

 

Алтернативни методи за приемане на решения в Toyota

 

 

Както е показано на фигурата по-горе  оптимален в Toyota се  счита варианта  - консенсус на група с  утвърждаване от ръководството.

 

При това ръководството съхранява за себе си правото, опирайки се на участие на групата да приеме собствено решение и да извести за него групата. Това се прави само в случай че групата изпитва трудност с постигане на консенсус и е необходимо да се вземе спешно решение.

 

7-стъпки за практическо решение на проблемите в Toyota

 

 

7-стъпки за практическо решение на проблемите в Toyota

 

Пет основни правила за приемане на решения:

 

 1. Да се установи какво в действителност става.

 2. Да се разберат лежащите в основата причини, които обясняват проявеното на повърхността – пет пъти да се попита защо.

 3. Да се разгледат широко алтернативните решения и да се разработи подробна обосновка за предпочетеното решение.

 4. Да се постигне консенсус в екипа, включително и при работниците на Toyota и външните партньори.

 5. Да се използват много ефективни средства за комуникация при изпълнението на точките от 1 до 4, за предпочитане върху едната страна на лист хартия.

Предпоставки за провеждане на съвещания с цел приемане на решения:

 

 • Съвещанието трябва да се предшества от ясно представяне на задачата – дневен ред, формулирани задачи, очаквани резултати.

 • Присъствие на необходимите хора.

 • Подготовка на участниците

 • Ефективно използване на  методи за нагледно представяне на информацията. Много ефективно използване на формат A3.

 • Отделяне на процеса за обмен на информация от процеса за решаване на проблеми.

 • Съвещанието трябва да започва и завършва навреме

 

Предимства на подхода на  Toyota за дълго и задълбочено събиране и анализ на информация, необходима при приемане на решения:

 

 • Откриват се всички факти, които биха могли да доведат до проблеми от различен тип и преработки на по-късен етап. Реализацията на проектите, като правило, преминава без смущения.

 • Такъв подход позволява да се привлекат към участие всички заинтересовани страни и да се осигури тяхната подкрепа. Стремежът е всяка съпротива да бъде неутрализирана до началото на внедряването, тъй като на етап внедряване такава съпротива струва много по скъпо и се решава много по трудно.

 • Такъв подход позволява получаване на значителни знания преди да започне планиране или внедряване.