TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Лидери на Toyota

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

Ние в Toyota считаеме, че членовете на командата са наша основна ценност

 и правим всичко, което можем, за да ги изслушаме

 и използваме техните идеи в процеса на планиране.

 

Алекс Уоррен,

бивш старши вице'президент на Toyota

 

Раздел III Повишавайте стойността на организацията чрез усъвършенствне на своя персонал и на партньорите

 

 

Повишавайте стойността на организацията чрез усъвършенствне на своя персонал и на партньорите

 

 

TPS  принцип 9: Създайте ръководители, които разбират задълбочено работата, вдъхват живот на философията и я преподават и на другите.

 

TPS  принцип 9.1.

TPS  принцип 9.2.

 • Един добър лидер трябва да разбира ежедневната работа много задълбочено, така че да може да е най-добрият преподавател на философията на вашата компания

TPS  принцип 9.3.

 • Лидерът трябва не само да изпълнява поставените му задачи, но и да има за навици за общуване с хората . Той трябва да изповяда философията на компанията и да дава личен пример на отношение към дейността и.

TPS  принцип 9.4.

 • Докато висшето ръководство не отиде при хората, за да ги поведе след себе си...  интелектът и огромния потенциал на сътрудниците ще остава непотребен.

                    Верую за Toyota: Преди да създаваме машини, ние създаваме хора.

 

Лидери на Toyota

 

 

Лидери на Toyota

 

Цел на лидера на Toyota

Да развива хората, така че те да могат:

 • Да имат достоен дял в общото дело;

 • Да могат да мислят;

 • Да следват принципите дао Toyota на всички нива на организационната структура.

Задължение на лидерите

Да обучават и възпитават подчинените си ,  грижейки се за постоянното повишаване ефективността на тяхната работа.  Това се постига чрез:

 • Възпитаване на всички сътрудници в духа на културата на Toyota;

 • Непрестанна подготовка и резвитие на надарените работници;

 • Укрепване на TPS.

Модел на лидер в Toyota

 

Модел на лидер в Toyota

 

Характеристики на лидера в Toyota

 • Отделяне първостепенно внимание на стратегическите цели на Toyota за създаване на добавена ценност за обществото.

 • Изповядване на принципите дао Toyota, даване пример на другите при реализацията им.

 • Придвижване към върха с упорит труд и постоянно присъствие на местата, където си извършва работа по добавяне на ценностост (гемба).

 • Разглеждане на проблемите като възможност за обучение и подготовка на персонал

Производствената система на Toyota, през очите на лидер

 

Производствената система на Toyota, през очите на лидер

 

 

Ключови думи за лидерство

 • Собствени , а не външни

 • Наблюдавай

 • Цени практичния опит над теоретичния

 • Културата трябва да подпомага вършенето на работа

 • Ръководството ежедневно демонстрира грижа за качеството, но качеството зависи от работниците

 • Не трябва да се твърди че хората са ценност, поставяйки под заплаха здравето и безопастността им.

 • Основното е клиента – наблюдавай го

 • Отговорност без пълномощия – липса на условия за лидерство

 • Управление – развитие на екипна работа с детайлно познаване същността на работата

 • Ръководи – задавайки въпрос

 

Ефективност на работа на лидера

Определя се на база на на четири показателя:

 • Безопастност – съблюдаване на изискванията за ергономика, намаляване количеството травми и подобряване на планирането на работните места.

 • Качество – обучаване на подчинените, съвършенстване на процеса и решаване на проблеми.

 • Производителност – стабилно удовлетворяване на потребителското търсене и управление на ресурсите.

 • Разходи – съблюдаване на първите три категории при контрол на нивото на издръжки и снижаване на общите разходи.

Организационна структура на завод на Toyota

Организационна структура на завод на Toyota

 

В производствените предприятия на Toyota има две основни ръководни длъжности:

 

        Лидер на команда – сътрудник с почасово заплащане, който отговаря за непосредствената работа на производсвената линия;

 

        Лидер на група -  майстор на твърда заплата, който подпомага групата в изпълнение на нейните функции.

 

Лидерите на команди и групи имат три основни задължения:

 • Да осигурят изпълнението на работата;

 • Да развиват системата;

 • Да стимулират промените.

Лидерите на групи играят ключова роля в развитието на TPS.