TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Изпитана технология

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

Обществото достигна такова ниво,

че е достатъчно да натиснеш бутон,

и върху теб да се изсипе купчина техническа и управленска информация.

Естествено, това е много удобно, но при това съществува риск да се отучим да мислим

Не трябва да се забравя, че в крайна сметка човекът е този, който решава проблемите.

 

Ейдзи Тойода,

Creativity, Challenge and Courage

Toyota Motor Corporation, 1983

 

TPS  принцип  8: Използвайте само надеждна, напълно изпитана технология, която служи на хората ви и на процесите. Използвайте технологията в помощ на хората, а не за замяна на хора.



 

TPS  Принцип 8.1

 • Технологиите съществуват, за да помагат на хората, а не да ги заменят. Често си заслужава в началото да се изпълнява процеса ръчно, преди да въведе допълнително оборудване.

TPS  принцип 8.2.

 • Новите технологии често са ненадеждни и трудно се поддават на стандартизация, а това поставя под заплаха потока. Вместо непроверена технология е по-добре да се използва известен и обработен процес.

TPS  принцип 8.3.

 • Преди да се въведе нова  технология и оборудване, следва да се проведат изпитания в реални условия.

TPS  принцип 8.4.

 • Отклони или измени технология, която е в разрез с твоята организационна култура и може да наруши стабилността, надежността или предсказуемостта.

 

 

изпитана технология

 

Toyota и новите технологии

 Въпреки, че не се явява лидер в закупуване на нови технологии, Toyota може да служи за еталон на това, как се използват  технологиите за добавяне на ценност при поддръжка на процеси и хора.

 

Фактори влияещи при избора на нова технология

 • Какъв ще бъде дела на конкретната технология в процеса за добавяне на ценност?

 • По какъв начин дадената технология ще подпомага отстраняването на загуби?

 • Повишава ли дадената технология гъвкавостта на системата, позволявайки тя икономически ефективно да  се адаптира към промените в потребителското търсене?

 • Подпомага ли технологията за непрекъснато усъвършенстване на процеса от неговите изпълнители?

 • Стремят ли се хората да постигнат цели с помощта на най-гъвкавата и най-малко сложната технология?

 • Не води ли дадената технология към това, че хората престават да мислят за оптимизация на процеса?

Модел Технологии

 

       Традиционен процес на автоматизация

Традиционен процес на автоматизация

 

 

         Модел Технологии в икономичното производство

Новите технологии в Toyota се внедряват само след проверка с участие на широк кръг специалисти, представляващи различни функционални подразделения.

 

Toyota прецизно анализипа влиянието, което може да окаже ддената технология на съществуващите процеси. Именно там  на първо място се изследва, характера на работа по довавяне на ценност, търсят се допълнителни възможности за отстраняване на загуби и изравняване на потока.

Модел Технологии в икономичното производство

 

 

Действия за реализиране на модела Технологии

 • Технологията е предназначена да поддържа ефективен процес, а не да се опитва да замени този процес.

 • Следва да се наложи дисциплина навсякъди където е възможна стандартизация, след което да се започне налагане  на дисциплина в процеса.

 • Участието на междуфункционални команди в приемането на решения на ниско ниво позволява по-добре да се използва информацията, която доставя новата тепнология.

 • Необходимо е да се създаде линия за пилотна проверка/обучение. Тази линия ще осигури възможност за моделиране на резултатите: преди всичко тщателна проверка и след това – внедряване.

 • Следва да се осигури поддръжка от страна на висшия мениджмънт при демонстриране на резултатите и данните от технологията.

 • Следва да продължи непрекъснатото съвършенстване на процеса и след внедряване на технологията.

 

Подход на Toyota и информационните технологии

 

Подходът на Toyota към водене на бизнес не зависи от информационните технологии. Несъмнено Toyota никога няма да  позволи ИТ по някакъв начин  да повлияе на ценностите заложени в подхода Toyota,

Компютрите в Toyota се използват за:

 • Управление на финансите;

 • Управление на изплащането на сметки;

 • Проследяване на милиони потребителски заявки;

 • Проследяване на десетки милиони операции със запасни части;

 • Съхранение на данни за разрабтка на нова продукция;

 • Съставяне на най-различни графици и планове.

ИТ са много важни за Toyota, но Toyota вижда в тях само инструмент, който като всеки друг инструмент съществува за поддръжка на хора и процеси.

 

Модел Информационни технологии

 

        Модел  Информационни технологии за традиционно производство  

Модел Информационни технологии за традиционно производство

 

       Модел  Информационни технологии за икономично производство

 

Модел Информационни технологии за икономично производство